• F. tlenkowa
 • Składnik
Azot całkowity (N) 0%
Phosphorus Pentoxide (P205) 60%
Water soluble (P205) 60,0%
Potassium Oxide (K20) 20%
Water soluble (K20) 20,0%
Azot całkowity (N) 0%
Fosfor (P) 26,2%
Rozpuszczalne w wodzie 26,2%
Potas (K) 16,6%
Rozpuszczalne w wodzie 16,6%

Maksymalna rozpuszczalność

670 g/l wody (20°C)

pH

2,2 (w 1% roztworze wodnym)

EC 1g/l (mS/cm)

1,3

Nova PeKacid

0-60-20

 • Zalety:
 • Działanie:
 • Informacje dot. stosowania:
Zalety:
 • Obniża odczyn wody, co poprawia dostępność składników pokarmowych (także mikroelementów) w glebie i podnosi stopień ich wykorzystania przez rośliny, 
 • Poprawia skuteczność działania środków ochrony roślin,
 • Dodawany do zbiorników z nawozami dolistnymi (Agroleaf Power, Agroleaf Crop) poprawia przyswajalność dostarczanych składników odżywczych,
 • Może być mieszany w jednym zbiorniku razem z saletrą wapniową lub siarczanem magnezu, 
 • Oczyszcza systemy nawadniające z osadów i uniemożliwia ich ponowne osadzanie, 
 • Charakteryzuje się wysoką rozpuszczalnością 670 g/l.
Działanie:
 1. Dzięki działaniu zakwaszającemu (pH 1% roztworu wynosi 2,2) PeKacid korzystnie wpływa na dostępność składników pokarmowych - makro- i mikroelementów dostępnych w glebie oraz podnosi stopnień ich wykorzystania przez rośliny.
 2. Skutecznie ogranicza powstawanie wapiennych osadów w systemach nawadniajacych, co obniża koszty ich konserwacji i przedłuża czas użytkowania.
 3. Dostarcza fosfor i potas.
Informacje dot. stosowania:

Dawka nawozu w roztworze stężonym: 10-15 kg/100 l wody.

PeKacid jest zalecany do upraw wymagających niskiego pH lub wtedy, gdy woda stosowana do podlewania ma wysoki odczyn (7 lub więcej), może zatępować kwasy lub znacznie ograniczać ich stosowanie. Może być mieszany z innymi nawozami z grupy Nova lub łączony z wieloskładnikowymi nawozami rozpuszczalnymi. 

Stosowany przez 15 minut między cyklami fertygacji, w dawce 3,5-5 kg/m3, skutecznie oczyszcza linie kroplujące.

Dokładne zalecenia nawozowe, uwzględniające specyficzne warunki w gospodarstwie, są opracowywane na podstawie wyników analizy wody. Prosimy o kontakt z doradcami ICL.

Przed pierwszym zastosowaniem Nova PeKacid lub przy zmianie stosowanych dawek, zalecamy wykonanie próby na niewielkiej powierzchni uprawy. W związku ze zróżnicowanymi warunkami uprawy, niezależnymi od nas, firma ICL nie bierze odpowiedzialności za negatywne skutki stosowania nawozów. 

PeKacid jest nawozem fosforowo-potasowym o działaniu silnie zakwaszającym. Poprawia przyswajanie składników pokarmowych i może być stosowany do oczyszczania systemów nawadniających