• F. tlenkowa
  • Składnik
Azot całkowity (N) 20%
f. azotanowa (N-NO3) 3,9%
f. amonowa (N-NH4) 3,3%
f. mocznikowa 12,8%
Pięciotlenek fosforu (P205) 20%
Rozpuszczalne w wodzie (P205) 20,0%
Tlenek potasu (K20) 20%
Rozpuszczalne w wodzie (K20) 20,0%
Azot całkowity (N) 20%
f. azotanowa 3,9%
f. amonowa 3,3%
f. mocznikowa 12,8%
Fosfor (P) 8,7%
Rozpuszczalne w wodzie 8,7%
Potas (K) 16,6%
Rozpuszczalne w wodzie 16,6%

Solinure FX Solinure FX 10

10

20-20-20

  • Zalety:
  • Informacje dot. stosowania:
Zalety:
  • Dostarcza zbilansowaną dawkę makroelementów, 
  • Obniża i stabilizuje odczyn podłoża, zwiększa przyswajalność składników,
  • Doskonały do upraw polowych mniej wrażliwych na chlorki,
  • Pomaga utrzymywać system nawadniający w czystości. 
Informacje dot. stosowania:

Solinure FX 10 może być stosowany za pomocą kroplowych systemów nawadniających. Maksymalne zalecane stężenie cieczy roboczej wynosi 0,1% (maksymalnie zaleca się rozpuszczać 150 kg/1 000 l wody). Roztwór należy przygotować kilka godzin przed użyciem. 

Ogólna zalecana dawka: 40-50 kg/ha/tydz. W szczególnych przypadkach dawka może być zwiększona. Dokładne zalecenia nawozowe, uwzględniające specyficzne warunki w gospodarstwie, są opracowywane na podstawie wyników analizy wody. Prosimy o kontakt z doradcami ICL.

Nawozy Solinure mogą być mieszane ze sobą. 

Przed pierwszym zastosowaniem Solinure lub przy zmianie stosowanych dawek, zalecamy wykonanie próby na niewielkiej powierzchni uprawy. W związku ze zróżnicowanymi warunkami uprawy, niezależnymi od nas, firma ICL nie bierze odpowiedzialności za negatywne skutki stosowania nawozów. 

Solinure FX 10 dostarcza zbilansowaną dawkę makroelementów. Zalecany do upraw gruntowych, pomaga utrzymać linie nawadniające w czystości.