• F. tlenkowa
  • Składnik
Azot całkowity (N) 23%
f. azotanowa (N-NO3) 1,0%
f. amonowa (N-NH4) 1,2%
f. mocznikowa 20,8%
Pięciotlenek fosforu (P205) 10%
Rozpuszczalne w wodzie (P205) 10,0%
Tlenek potasu (K20) 10%
Rozpuszczalne w wodzie (K20) 10,0%
Tlenek magnezu (MgO) 5,6%
Rozpuszczalne w wodzie 5,6%
Żelazo (Fe) 0,04%
Rozpuszczalne w wodzie 0,04%
Chelatowane EDTA 0,04%
Mangan (Mn) 0,01%
Rozpuszczalne w wodzie 0,01%
Chelatowane EDTA 0,01%
Bor 0,01%
Rozpuszczalne w wodzie 0,01%
Miedź (Cu) 0,002%
Rozpuszczalne w wodzie 0,002%
Chelatowane EDTA 0,002%
Molibden (Mo) 0,002%
Rozpuszczalne w wodzie 0,002%
Cynk (Zn) 0,002%
Rozpuszczalne w wodzie 0,002%
Chelatowane EDTA 0,002%
Azot całkowity (N) 23%
f. azotanowa 1,0%
f. amonowa 1,2%
f. mocznikowa 20,8%
Fosfor (P) 4,4%
Rozpuszczalne w wodzie 4,4%
Potas (K) 8,3%
Rozpuszczalne w wodzie 8,3%
Magnez (Mg) 3,4%
Rozpuszczalne w wodzie 3,4%
Żelazo (Fe) 0,04%
Rozpuszczalne w wodzie 0,04%
Chelatowane EDTA 0,04%
Mangan (Mn) 0,01%
Rozpuszczalne w wodzie 0,01%
Chelatowane EDTA 0,01%
Bor 0,01%
Rozpuszczalne w wodzie 0,01%
Miedź (Cu) 0,002%
Rozpuszczalne w wodzie 0,002%
Chelatowane EDTA 0,002%
Molibden (Mo) 0,002%
Rozpuszczalne w wodzie 0,002%
Cynk (Zn) 0,002%
Rozpuszczalne w wodzie 0,002%
Chelatowane EDTA 0,002%

Solinure GT Solinure 8

8

23-10-10+5.6MgO+TE

  • Zalety:
  • Informacje dot. stosowania:
Zalety:
  • Sprzyja utrzymywaniu zawiązków, 
  • Zwiększa efektywność fotosyntezy,
  • Skutecznie stymuluje wzrost wegetatywny roślin,
  • Zapewnia właściwe dokarmienie roślin uprawianych w tunelach i szklarniach,
  • Zawiera pakiet makro- i mikroelementów,
  • Nie zawiera chlorków. 
Informacje dot. stosowania:

Solinure 8 może być stosowany za pomocą kroplowych systemów nawadniających. Maksymalne zalecane stężenie cieczy roboczej wynosi 0,1% (maksymalnie zaleca się rozpuszczać 150 kg/1 000 l wody). Roztwór należy przygotować kilka godzin przed użyciem. 

Ogólna zalecana dawka: 40-50 kg/ha/tydz. W szczególnych przypadkach dawka może być zwiększona. Dokładne zalecenia nawozowe, uwzględniające specyficzne warunki w gospodarstwie, są opracowywane na podstawie wyników analizy wody. Prosimy o kontakt z doradcami ICL.

Nawozy Solinure mogą być mieszane ze sobą. 

Przed pierwszym zastosowaniem Solinure lub przy zmianie stosowanych dawek, zalecamy wykonanie próby na niewielkiej powierzchni uprawy. W związku ze zróżnicowanymi warunkami uprawy, niezależnymi od nas, firma ICL nie bierze odpowiedzialności za negatywne skutki stosowania nawozów. 

Solinure 8 doskonale zaspokaja potrzeby pokarmowe roślin w fazie wegetatywnej. Wyższa zawartość magnezu stymuluje wytwarzanie chlorofilu i zwiększa efektywność fotosyntezy, sprzyja utrzymywaniu zawiązków. Może być stosowany w uprawie pod osłonami.