• F. tlenkowa
  • Składnik
Azot całkowity (N) 19%
f. azotanowa (N-NO3) 10,9%
f. amonowa (N-NH4) 8,1%
Pięciotlenek fosforu (P205) 7%
Rozpuszczalne w wodzie (P205) 7,0%
Tlenek potasu (K20) 20%
Rozpuszczalne w wodzie (K20) 20,0%
Tlenek magnezu (MgO) 2,0%
Rozpuszczalne w wodzie 2,0%
Żelazo (Fe) 0,08%
Rozpuszczalne w wodzie 0,08%
Chelatowane EDTA 0,05%
Chelatowane DTPA 0,03%
Mangan (Mn) 0,02%
Rozpuszczalne w wodzie 0,02%
Chelatowane EDTA 0,02%
Bor 0,02%
Rozpuszczalne w wodzie 0,02%
Miedź (Cu) 0,015%
Rozpuszczalne w wodzie 0,015%
Molibden (Mo) 0,004%
Rozpuszczalne w wodzie 0,004%
Cynk (Zn) 0,028%
Rozpuszczalne w wodzie 0,028%
Azot całkowity (N) 19%
f. azotanowa 10,9%
f. amonowa 8,1%
Fosfor (P) 3,0%
Rozpuszczalne w wodzie 3,0%
Potas (K) 16,6%
Rozpuszczalne w wodzie 16,6%
Magnez (Mg) 1,2%
Rozpuszczalne w wodzie 1,2%
Żelazo (Fe) 0,08%
Rozpuszczalne w wodzie 0,08%
Chelatowane EDTA 0,05%
Chelatowane DTPA 0,03%
Mangan (Mn) 0,02%
Rozpuszczalne w wodzie 0,02%
Chelatowane EDTA 0,02%
Bor 0,02%
Rozpuszczalne w wodzie 0,02%
Miedź (Cu) 0,015%
Rozpuszczalne w wodzie 0,015%
Molibden (Mo) 0,004%
Rozpuszczalne w wodzie 0,004%
Cynk (Zn) 0,028%
Rozpuszczalne w wodzie 0,028%

Solinure

19-7-20+2MgO+TE