• F. tlenkowa
  • Składnik
Azot całkowity (N) 15%
f. azotanowa (N-NO3) 6,4%
f. amonowa (N-NH4) 4,5%
f. mocznikowa 4,1%
Pięciotlenek fosforu (P205) 5%
Rozpuszczalne w wodzie (P205) 5,0%
Tlenek potasu (K20) 30%
Rozpuszczalne w wodzie (K20) 30,0%
Azot całkowity (N) 15%
f. azotanowa 6,4%
f. amonowa 4,5%
f. mocznikowa 4,1%
Fosfor (P) 2,2%
Rozpuszczalne w wodzie 2,2%
Potas (K) 24,9%
Rozpuszczalne w wodzie 24,9%
Solinure FX Solinure FX 17

17

15-5-30

  • Zalety:
  • Informacje dot. stosowania:
Zalety:
  • Podnosi odporność roślin,
  • Poprawia jakość owoców,
  • Dostarcza niezbędne makroelementy,
  • Obniża i stabilizuje odczyn podłoża, zwiększa przyswajalność składników,
  • Doskonały do upraw polowych mniej wrażliwych na chlorki,
  • Pomaga utrzymywać system nawadniający w czystości. 
Informacje dot. stosowania:

Solinure FX 17 może być stosowany za pomocą kroplowych systemów nawadniających. Maksymalne zalecane stężenie cieczy roboczej wynosi 0,1% (maksymalnie zaleca się rozpuszczać 150 kg/1 000 l wody). Roztwór należy przygotować kilka godzin przed użyciem. 

Ogólna zalecana dawka: 40-50 kg/ha/tydz. W szczególnych przypadkach dawka może być zwiększona. Dokładne zalecenia nawozowe, uwzględniające specyficzne warunki w gospodarstwie, są opracowywane na podstawie wyników analizy wody. Prosimy o kontakt z doradcami ICL.

Nawozy Solinure mogą być mieszane ze sobą. 

Przed pierwszym zastosowaniem Solinure lub przy zmianie stosowanych dawek, zalecamy wykonanie próby na niewielkiej powierzchni uprawy. W związku ze zróżnicowanymi warunkami uprawy, niezależnymi od nas, firma ICL nie bierze odpowiedzialności za negatywne skutki stosowania nawozów.

Solinure FX 17, o podwyższonej zawartości potasu, podnosi odporność roślin na niekorzystne czynniki środowiska i poprawia jakość owoców. Zalecany do upraw gruntowych, pomaga utrzymać linie nawadniające w czystości.