• F. tlenkowa
  • Składnik
Azot całkowity (N) 24%
f. amonowa (N-NH4) 5,4%
f. mocznikowa 18,6%
Pięciotlenek fosforu (P205) 13%
Rozpuszczalne w wodzie (P205) 13,0%
Tlenek potasu (K20) 13%
Rozpuszczalne w wodzie (K20) 13,0%
Azot całkowity (N) 24%
f. amonowa 5,4%
f. mocznikowa 18,6%
Fosfor (P) 5,7%
Rozpuszczalne w wodzie 5,7%
Potas (K) 10,8%
Rozpuszczalne w wodzie 10,8%

Solinure FX Solinure FX 14

14

24-13-13

  • Zalety:
  • Informacje dot. stosowania:
Zalety:
  • Stymuluje wzrost części wegetatywnej,
  • Dostarcza niezbędne makroelementy,
  • Obniża i stabilizuje odczyn podłoża, zwiększa przyswajalność składników,
  • Doskonały do upraw polowych mniej wrażliwych na chlorki,
  • Pomaga utrzymywać system nawadniający w czystości. 
Informacje dot. stosowania:

Solinure FX 14 może być stosowany za pomocą kroplowych systemów nawadniających. Maksymalne zalecane stężenie cieczy roboczej wynosi 0,1% (maksymalnie zaleca się rozpuszczać 150 kg/1 000 l wody). Roztwór należy przygotować kilka godzin przed użyciem. 

Ogólna zalecana dawka: 40-50 kg/ha/tydz. W szczególnych przypadkach dawka może być zwiększona. Dokładne zalecenia nawozowe, uwzględniające specyficzne warunki w gospodarstwie, są opracowywane na podstawie wyników analizy wody. Prosimy o kontakt z doradcami ICL.

Nawozy Solinure mogą być mieszane ze sobą. 

Przed pierwszym zastosowaniem Solinure lub przy zmianie stosowanych dawek, zalecamy wykonanie próby na niewielkiej powierzchni uprawy. W związku ze zróżnicowanymi warunkami uprawy, niezależnymi od nas, firma ICL nie bierze odpowiedzialności za negatywne skutki stosowania nawozów. 

Solinure FX 14, o podwyższonej zawartości azotu, sprzyja wzrostowi części wegetatywnej roślin. Zalecany do upraw gruntowych, pomaga utrzymać linie nawadniające w czystości.