• F. tlenkowa
  • Składnik
Azot całkowity (N) 16%
f. mocznikowa 16,0%
Pięciotlenek fosforu (P205) 8%
Rozpuszczalne w wodzie (P205) 8,0%
Tlenek potasu (K20) 25%
Rozpuszczalne w wodzie (K20) 25,0%
Tlenek magnezu (MgO) 4,0%
Rozpuszczalne w wodzie 4,0%
Azot całkowity (N) 16%
f. mocznikowa 16,0%
Fosfor (P) 3,5%
Rozpuszczalne w wodzie 3,5%
Potas (K) 20,7%
Rozpuszczalne w wodzie 20,7%
Magnez (Mg) 2,4%
Rozpuszczalne w wodzie 2,4%
Solinure FX Solinure FX 16

16

16-8-25+4MgO

  • Zalety:
  • Informacje dot. stosowania:
Zalety:
  • Stymuluje wytwarzanie chlorofilu, intensyfikuje fotosyntezę,
  • Podnosi odporność roślin,
  • Poprawia jakość owoców,
  • Dostarcza niezbędne makroelementy,
  • Obniża i stabilizuje odczyn podłoża, zwiększa przyswajalność składników,
  • Doskonały do upraw polowych mniej wrażliwych na chlorki,
  • Pomaga utrzymywać system nawadniający w czystości. 
Informacje dot. stosowania:

Solinure FX 16 może być stosowany za pomocą kroplowych systemów nawadniających. Maksymalne zalecane stężenie cieczy roboczej wynosi 0,1% (maksymalnie zaleca się rozpuszczać 150 kg/1 000 l wody). Roztwór należy przygotować kilka godzin przed użyciem. 

Ogólna zalecana dawka: 40-50 kg/ha/tydz. W szczególnych przypadkach dawka może być zwiększona. Dokładne zalecenia nawozowe, uwzględniające specyficzne warunki w gospodarstwie, są opracowywane na podstawie wyników analizy wody. Prosimy o kontakt z doradcami ICL.

Nawozy Solinure mogą być mieszane ze sobą. 

Przed pierwszym zastosowaniem Solinure lub przy zmianie stosowanych dawek, zalecamy wykonanie próby na niewielkiej powierzchni uprawy. W związku ze zróżnicowanymi warunkami uprawy, niezależnymi od nas, firma ICL nie bierze odpowiedzialności za negatywne skutki stosowania nawozów. 

Solinure FX 16, o podwyższonej zawartości potasu i magnezu, podnosi odporność roślin na niekorzystne czynniki środowiska, poprawia jakość owoców, intensyfikuje fotosyntezę. Zalecany do upraw gruntowych, pomaga utrzymać linie nawadniające w czystości.