• F. tlenkowa
  • Składnik
Azot całkowity (N) 15%
f. azotanowa (N-NO3) 1,3%
f. amonowa (N-NH4) 3,1%
f. mocznikowa 10,6%
Pięciotlenek fosforu (P205) 8%
Rozpuszczalne w wodzie (P205) 6,0%
Tlenek potasu (K20) 16%
Rozpuszczalne w wodzie (K20) 16,0%
Tlenek magnezu (MgO) 5,0%
Trójtlenek siarki (SO3) 25,0%
Azot całkowity (N) 15%
f. azotanowa 1,3%
f. amonowa 3,1%
f. mocznikowa 10,6%
Fosfor (P) 3,5%
Rozpuszczalne w wodzie 2,6%
Potas (K) 13,3%
Rozpuszczalne w wodzie 13,3%
Magnez (Mg) 3,0%
Siarka (S) 10,0%

Charakterystyka

Czas działania

5-6 mies.

Granulacja

2.0-4.5mm

Agroblen 15-8-16+5MgO | 5-6M

15-8-16+5MgO | 5-6M

15-8-16+5MgO+25SO3

  • Zalety:
  • Informacje dot. stosowania:
Zalety:
  • Zrównoważona zawartość NPK,
  • Odpowiedni do warzyw, owoców i innych upraw w gruncie,
  • Zapewnia prawidłowe dokarmienie roślin przez 5-6 miesięcy,
  • Bezpieczny dla młodych roślin i roślin wrażliwych na zasolenie podłoża,
  • Zminimalizowane straty składników związane z wypłukiwaniem do głębszych partii gleby. 
Informacje dot. stosowania:

Agroblen 15-8-16 może być stosowany w uprawach tj. pomidory, papryka, ogórki, brukselka, kalafiory, pory i uprawy szkółkarskie. Może być aplikowany równolegle z nawozami rozpuszczalnymi. Stosować najpóźniej 1-2 tygodnie przed wysadzeniem roślin do gruntu. 

Nawóz może być stosowany rzędowo, punktowo, rzutowo lub doglebowo, zaleca się wykonanie nawadniania wkrótce po aplikacji. Najlepsze efekty działania są uzyskiwane po wymieszaniu nawozu z podłożem. 

Ogólna zalecana dawka Agroblen wynosi 300-700 kg/ha, w celu uzyskania dokładnych zaleceń nawozowych, uwzględniających specyficzne warunki w gospodarstwie prosimy o kontakt z doradcami ICL.

Przed pierwszym zastosowaniem Agroblen lub przy zmianie stosowanych dawek, zalecamy wykonanie próby na niewielkiej powierzchni uprawy. W związku ze zróżnicowanymi warunkami uprawy, niezależnymi od nas, firma ICL nie bierze odpowiedzialności za negatywne skutki stosowania nawozów. 

Agroblen 15-8-16+5MgO jest otoczkowany w 79%. Podwyższona zawartość magnezu stymuluje fotosyntezę i poprawia ogólną kondycję roślin. Składniki pokarmowe są dostarczane równomiernie przez 5-6 miesięcy.