• F. tlenkowa
  • Składnik
Azot całkowity (N) 20%
f. amonowa (N-NH4) 3,0%
f. mocznikowa 16,3%
Pięciotlenek fosforu (P205) 10%
Rozpuszczalne w wodzie (P205) 7,5%
Tlenek potasu (K20) 10%
Rozpuszczalne w wodzie (K20) 10,0%
Tlenek magnezu (MgO) 4,0%
Trójtlenek siarki (SO3) 24,0%
Azot całkowity (N) 20%
f. amonowa 3,0%
f. mocznikowa 16,3%
Fosfor (P) 4,4%
Rozpuszczalne w wodzie 3,3%
Potas (K) 8,3%
Rozpuszczalne w wodzie 8,3%
Magnez (Mg) 2,4%
Siarka (S) 9,6%

Charakterystyka

Czas działania

5-6 mies.

Granulacja

2.0-4.5mm

Agroblen 20-10-10+4MgO | 5-6M

20-10-10+4MgO+24SO3

  • Zalety:
  • Informacje dot. stosowania:
Zalety:
  • Zrównoważona zawartość NPK,
  • Podwyższona zawartość magnezu stymuluje fotosyntezę i poprawia ogólną kondycję roślin,
  • Odpowiedni do warzyw, owoców i innych upraw w gruncie,
  • Zapewnia prawidłowe dokarmienie roślin przez 5-6 miesięcy,
  • Dzięki otoczkowaniu (81% nawozu) jest bezpieczny dla młodych roślin i roślin wrażliwych na zasolenie podłoża,
  • Zminimalizowane straty składników związane z wypłukiwaniem do głębszych partii gleby. 
Informacje dot. stosowania:

Agroblen 20-10-10 może być stosowany w uprawach tj. pomidory, papryka, ogórki, brukselka, kalafiory, pory i uprawy szkółkarskie. Może być aplikowany równolegle z nawozami rozpuszczalnymi. Stosować najpóźniej 1-2 tygodnie przed wysadzeniem roślin do gruntu. 

Nawóz może być stosowany rzędowo, punktowo, rzutowo lub doglebowo, zaleca się wykonanie nawadniania wkrótce po aplikacji. Najlepsze efekty działania są uzyskiwane po wymieszaniu nawozu z podłożem. 

Ogólna zalecana dawka Agroblen wynosi 300-700 kg/ha, w celu uzyskania dokładnych zaleceń nawozowych, uwzględniających specyficzne warunki w gospodarstwie prosimy o kontakt z doradcami ICL.

Przed pierwszym zastosowaniem Agroblen lub przy zmianie stosowanych dawek, zalecamy wykonanie próby na niewielkiej powierzchni uprawy. W związku ze zróżnicowanymi warunkami uprawy, niezależnymi od nas, firma ICL nie bierze odpowiedzialności za negatywne skutki stosowania nawozów. 

Agroblen 20-10-10+4MgO został opracowany na potrzeby upraw o średnim i długim czasie produkcji. Dostarcza składniki pokarmowe przez 5-6 miesięcy, skutecznie stymuluje wzrost części wegetatywnej.