• F. tlenkowa
  • Składnik
Azot całkowity (N) 25%
f. amonowa (N-NH4) 5,3%
f. mocznikowa 19,7%
Pięciotlenek fosforu (P205) 5%
Rozpuszczalne w wodzie (P205) 3,7%
Tlenek potasu (K20) 10%
Rozpuszczalne w wodzie (K20) 10,0%
Tlenek magnezu (MgO) 2,0%
Trójtlenek siarki (SO3) 21,0%
Azot całkowity (N) 25%
f. amonowa 5,3%
f. mocznikowa 19,7%
Fosfor (P) 2,2%
Rozpuszczalne w wodzie 1,6%
Potas (K) 8,3%
Rozpuszczalne w wodzie 8,3%
Magnez (Mg) 1,2%
Siarka (S) 8,4%

Charakterystyka

Czas działania

2-3 mies.

Granulacja

2.0-4.5mm

Agromaster 25-5-10+2MgO | 2-3M OH

25-5-10+2MgO+21SO3

  • Zalety:
  • Informacje dot. stosowania:
  • Zalecane dawki:
Zalety:
  • Optymalny poziom NPK,
  • 32% otoczkowanego azotu sprawia, że pierwiastek jest dostępny przez 2-3 miesiące, a straty związane z jego wypłukiwaniem są znacznie ograniczone,
  • Magnez stymuluje fotosyntezę,
  • Utrzymuje zasolenie podłoża na bezpiecznym dla roślin poziomie,
  • Stymuluje rośliny do wytwarzania dużych i silnych przyrostów.
Informacje dot. stosowania:

Nawożenie może być wykonane rzutowo (powierzchniowo), punktowo lub rzędowo, najlepsze efekty uzyskuje się umieszczając nawóz na głębokości 5-10 cm. Nawóz powinien znajdować się minimum 10 cm od rośliny i systemu korzeniowego. W przypadku aplikacji punktowej, nawóz należy umieścić w okolicy kroplownika lub pod taśmą nawadniającą. Po wykonaniu nawożenia zaleca się podlanie roślin.

Przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła. Częściowo zużyte opakowanie - starannie zamknąć.

Zalecane dawki:
Uprawa Dawka
Rośliny iglaste i liściaste 300-600 kg/ha

Kwiaty cięte w gruncie (wymieszane z glebą)

10-12 kg/100m2
Wysiew rzędowy 30-40 g/mb rowka

 

UWAGA

Podane powyżej dawki stanowią ogólne wytyczne stosowania, w celu otrzymania indywidualnych zaleceń, dostosowanych do technologii produkcji i uprawianych roślin, prosimy o kontakt z doradcami ICL.

Przed pierwszym zastosowaniem Agromaster lub przy zmianie stosowanych dawek, zalecamy wykonanie próby na niewielkiej powierzchni uprawy. W związku ze zróżnicowanymi warunkami uprawy, niezależnymi od nas, firma ICL nie bierze odpowiedzialności za negatywne skutki stosowania nawozów.

Agromaster High N 25-5-10, dzięki częściowemu otoczkowaniu azotu (32%) dostarcza ten składnik przez 2-3 miesiące od wykonania nawożenia. Zawarty w nawozie magnez stymuluje fotosyntezę i poprawia kondycję roślin.