• F. tlenkowa
  • Składnik
Azot całkowity (N) 18%
f. azotanowa (N-NO3) 7,8%
f. amonowa (N-NH4) 10,2%
Pięciotlenek fosforu (P205) 11%
Rozpuszczalne w wodzie (P205) 8,2%
Tlenek potasu (K20) 11%
Rozpuszczalne w wodzie (K20) 11,0%
Azot całkowity (N) 18%
f. azotanowa 7,8%
f. amonowa 10,2%
Fosfor (P) 4,8%
Rozpuszczalne w wodzie 3,6%
Potas (K) 9,1%
Rozpuszczalne w wodzie 9,1%

Charakterystyka

Czas działania

3-4 mies.

Granulacja

2.0-4.5mm

Agroblen 18-11-11 | 3-4M

18-11-11

  • Advantages
  • Informacje dot. stosowania:
Advantages
  • Optymalne odżywienie upraw w gruncie, 
  • 100% otoczkowania gwarantuje pełne bezpieczeństwo dla roślin,
  • Równomiernie dostarcza składniki pokarmowe przez 3-4 miesiące, 
  • Bezpieczny dla młodych roślin i roślin wrażliwych na zasolenie podłoża, 
  • Zminimalizowane wypłukiwanie składników pokarmowych. 
Informacje dot. stosowania:

Agroblen 18-11-11 może być stosowany w uprawach tj. pomidory, papryka, ogórki, brukselka, kalafiory, pory i uprawy szkółkarskie. Może być aplikowany równolegle z nawozami rozpuszczalnymi. Stosować najpóźniej 1-2 tygodnie przed wysadzeniem roślin do gruntu. 

Nawóz może być stosowany rzędowo, punktowo, rzutowo lub doglebowo, zaleca się wykonanie nawadniania wkrótce po aplikacji. Najlepsze efekty działania są uzyskiwane po wymieszaniu nawozu z podłożem. 

Ogólna zalecana dawka Agroblen wynosi 300-700 kg/ha, w celu uzyskania dokładnych zaleceń nawozowych, uwzględniających specyficzne warunki w gospodarstwie prosimy o kontakt z doradcami ICL.

Przed pierwszym zastosowaniem Agroblen lub przy zmianie stosowanych dawek, zalecamy wykonanie próby na niewielkiej powierzchni uprawy. W związku ze zróżnicowanymi warunkami uprawy, niezależnymi od nas, firma ICL nie bierze odpowiedzialności za negatywne skutki stosowania nawozów. 

 

Agroblen 18-11-11 to w pełni otoczkowany nawóz NPK przeznaczony do upraw o krótkim czasie produkcji - do 3-4 miesięcy. Równomierne dostarczanie składników pokarmowych zapewnia uzyskanie zdrowych roślin i wysokiej jakości plonu.