• F. tlenkowa
  • Składnik
Azot całkowity (N) 18%
f. azotanowa (N-NO3) 7,6%
f. amonowa (N-NH4) 8,4%
f. mocznikowa 2,0%
Pięciotlenek fosforu (P205) 5%
Rozpuszczalne w wodzie (P205) 3,7%
Tlenek potasu (K20) 10%
Rozpuszczalne w wodzie (K20) 10,0%
Tlenek magnezu (MgO) 2,0%
Calcium oxide (CaO) 4,0%
Azot całkowity (N) 18%
f. azotanowa 7,6%
f. amonowa 8,4%
f. mocznikowa 2,0%
Fosfor (P) 2,2%
Rozpuszczalne w wodzie 1,6%
Potas (K) 8,3%
Rozpuszczalne w wodzie 8,3%
Magnez (Mg) 1,2%
Wapń 2,9%
Agroblen 18-5-10 + 4Cao + 2MgO | 2-3M

18-5-10+4CaO+2MgO

  • Zalety:
  • Informacje dot. stosowania:
Zalety:
  • Podwyższona zawartość azotu sprzyja prawidłowemu wzrostowi części wegetatywnej,
  • Składniki są uwalniane równomiernie przez 2-3 miesiące,
  • Bezpieczny dla roślin wrażliwych na zasolenie podłoża,
  • Ograniczone ryzyko przenawożenia roślin,
  • Efektywniejsze wykorzystanie składników pokarmowych przez rośliny.
Informacje dot. stosowania:

Nawóz może być stosowany rzędowo, punktowo, rzutowo lub doglebowo, zaleca się wykonanie nawadniania wkrótce po aplikacji. Najlepsze efekty działania są uzyskiwane po wymieszaniu nawozu z podłożem. 

Ogólna zalecana dawka Agroblen wynosi 300-700 kg/ha, w celu uzyskania dokładnych zaleceń nawozowych, uwzględniających specyficzne warunki w gospodarstwie prosimy o kontakt z doradcami ICL.

Przed pierwszym zastosowaniem Agroblen lub przy zmianie stosowanych dawek, zalecamy wykonanie próby na niewielkiej powierzchni uprawy. W związku ze zróżnicowanymi warunkami uprawy, niezależnymi od nas, firma ICL nie bierze odpowiedzialności za negatywne skutki stosowania nawozów. 

Agroblen 18-5-10, działający 2-3 miesiące, został wzbogacony o wapń i magnez, dzięki czemu zapewnia nie tylko prawidłowy wzrost wegetatywny roślin, ale także podnosi intensywność fotosyntezy i poprawia trwałość owoców.