• F. tlenkowa
  • Składnik
Azot całkowity (N) 12%
f. azotanowa (N-NO3) 3,0%
f. amonowa (N-NH4) 9,0%
Phosphorus Pentoxide (P205) 36%
Water soluble (P205) 36,0%
Potassium Oxide (K20) 11%
Water soluble (K20) 11,0%
Żelazo (Fe) 0,05%
Rozpuszczalne w wodzie 0,05%
Chelatowane EDTA 0,05%
Mangan (Mn) 0,05%
Rozpuszczalne w wodzie 0,05%
Chelatowane EDTA 0,05%
Bor 0,05%
Rozpuszczalne w wodzie 0,05%
Miedź (Cu) 0,050%
Rozpuszczalne w wodzie 0,050%
Chelatowane EDTA 0,050%
Molibden (Mo) 0,005%
Rozpuszczalne w wodzie 0,005%
Cynk (Zn) 0,050%
Rozpuszczalne w wodzie 0,050%
Chelatowane EDTA 0,050%
Azot całkowity (N) 12%
Nitrate nitrogen (N03-N) 3,0%
f. amonowa 9,0%
Fosfor (P) 15,7%
Rozpuszczalne w wodzie 15,7%
Potas (K) 9,1%
Rozpuszczalne w wodzie 9,1%
Żelazo (Fe) 0,05%
Rozpuszczalne w wodzie 0,05%
Chelatowane EDTA 0,05%
Mangan (Mn) 0,05%
Rozpuszczalne w wodzie 0,05%
Chelatowane EDTA 0,05%
Bor 0,05%
Rozpuszczalne w wodzie 0,05%
Miedź (Cu) 0,050%
Rozpuszczalne w wodzie 0,050%
Chelatowane EDTA 0,050%
Molibden (Mo) 0,005%
Rozpuszczalne w wodzie 0,005%
Cynk (Zn) 0,050%
Rozpuszczalne w wodzie 0,050%
Chelatowane EDTA 0,050%

Azuro

12-36-11+TE