H2Flo H2Flo

 • Zalety:
 • Opis:
 • Informacje dot. stosowania:
Zalety:
 • Znacząco ogranicza zużycie wody do nawadniania
 • Sprzyja rozwojowi zdrowego i silnego systemu korzeniowego,
 • Może być stosowany jednocześnie z fertygacją, 
 • Działa szybko i skutecznie w każdym podłożu, 
 • Skuteczny w całej miąższości podłoża, nie tylko na jego powierzchni,
 • Szybko rozprzestrzenia się w podłożu, 
 • Umożliwia elastyczne reagowanie na zmieniające się warunki, 
 • Zawiera aż 88% substancji czynnej.
Opis:

H2Flo jest płynnym środkiem przeznaczonym do stosowania w uprawach polowych i do pierwszego nawilżania podłoży ogrodniczych. Może być aplikowany przez różne systemy nawadniające, ułatwia i przyspiesza nawilżenie podłoża, ogranicza spływanie wody poza strefę korzeniową, pozwala zmniejszyć zużycie wody i koszty energii elektrycznej nawet o 30%. Sprzyja uzyskiwaniu wysokiego plonu. 

H2Flo może być aplikowane podczas pierwszego nawadniania podłoża, ale także w późniejszym okresie, w trakcie wegetacji, jest bezpieczne dla roślin, gleby i wód gruntowych, nie reaguje z nawozami, ma neutralne pH=7. 

H2Flo stymuluje wzrost korzeni włośnikowych co dodatkowo podnosi efektywność podlewania. 

 • Zwiększa jego masę systemu korzeniowego,
 • Rośliny, w produkcji których zastosowano H2Flo, mają więcej korzeni włośnikowych, odpowiedzialnych za pobieranie wody i składników pokarmowych z podłoża, niż rośliny, w których nie zastosowano preparatu. 
 • Rośliny po zastosowaniu H2Flo wytwarzają średnio 236 korzeni włośnikowych na 1 cm (bez H2Flo zaledwie 22), 
 • Poprawia stosunki powietrzno-wodne w podłożu, stwarza korzystne warunki do wzrostu systemu korzeniowego.
Informacje dot. stosowania:

Sposób aplikacji:

Nawadnianie kroplowe, deszczowanie, nawadnianie pogłówne.

Kiedy stosować DAWKA H2FLO
(l/ha)
DAWKA WODY
(l/ha)
Poczatkowe nawilżenie podłoża (przed sadzeniem roślin) 1.2 - 2.4 l 1000 - 2000 l
Przy sadzeniu lub przesadzaniu roślin 1.2 - 2.4 l 1000 - 2000 l
Raz w miesiącu, w trakcie uprawy 0.6 - 1.2 l 1000 l

 

W celu uzyskania dokładnych informacji dotyczących stosowania preparatu prosimy o kontakt z doradcami ICL.

W związku ze zróżnicowanymi warunkami uprawy, niezależnymi od nas, firma ICL nie bierze odpowiedzialności za ewentualne negatywne skutki stosowania preparatu.

Jest to surfaktant, który zmniejsza napięcie powierzchniowe wody, tym samym umożliwiając jej lepsze rozprzestrzenianie się w podłożu - w poziomie i w głąb. Dzięki optymalizacji nawadniania, producenci mogą uzyskiwać wyższy plon i redukować koszty produkcji