• F. tlenkowa
  • Składnik
Azot całkowity (N) 11%
f. azotanowa (N-NO3) 10,0%
f. amonowa (N-NH4) 1,0%
Pięciotlenek fosforu (P205) 8%
Rozpuszczalne w wodzie (P205) 8,0%
Tlenek potasu (K20) 34%
Rozpuszczalne w wodzie (K20) 34,0%
Tlenek magnezu (MgO) 3,0%
Rozpuszczalne w wodzie 3,0%
Żelazo (Fe) 0,10%
Rozpuszczalne w wodzie 0,10%
Chelatowane EDTA 0,02%
Chelatowane DTPA 0,08%
Mangan (Mn) 0,05%
Rozpuszczalne w wodzie 0,05%
Bor 0,02%
Rozpuszczalne w wodzie 0,02%
Miedź (Cu) 0,005%
Rozpuszczalne w wodzie 0,005%
Chelatowane EDTA 0,005%
Molibden (Mo) 0,004%
Rozpuszczalne w wodzie 0,004%
Cynk (Zn) 0,031%
Rozpuszczalne w wodzie 0,031%
Azot całkowity (N) 11%
f. azotanowa 10,0%
f. amonowa 1,0%
Fosfor (P) 3,5%
Rozpuszczalne w wodzie 3,5%
Potas (K) 28,2%
Rozpuszczalne w wodzie 28,2%
Magnez (Mg) 1,8%
Rozpuszczalne w wodzie 1,8%
Żelazo (Fe) 0,10%
Rozpuszczalne w wodzie 0,10%
Chelatowane EDTA 0,02%
Chelatowane DTPA 0,08%
Mangan (Mn) 0,05%
Rozpuszczalne w wodzie 0,05%
Bor 0,02%
Rozpuszczalne w wodzie 0,02%
Miedź (Cu) 0,005%
Rozpuszczalne w wodzie 0,005%
Chelatowane EDTA 0,005%
Molibden (Mo) 0,004%
Rozpuszczalne w wodzie 0,004%
Cynk (Zn) 0,031%
Rozpuszczalne w wodzie 0,031%

C

11-8-34+3MgO+TE