• F. tlenkowa
  • Składnik
Azot całkowity (N) 10%
f. azotanowa (N-NO3) 9,0%
f. amonowa (N-NH4) 1,0%
Pięciotlenek fosforu (P205) 11%
Rozpuszczalne w wodzie (P205) 11,0%
Tlenek potasu (K20) 32%
Rozpuszczalne w wodzie (K20) 32,0%
Tlenek magnezu (MgO) 3,0%
Rozpuszczalne w wodzie 3,0%
Żelazo (Fe) 0,20%
Rozpuszczalne w wodzie 0,20%
Chelatowane DTPA 0,20%
Mangan (Mn) 0,03%
Rozpuszczalne w wodzie 0,03%
Bor 0,03%
Rozpuszczalne w wodzie 0,03%
Miedź (Cu) 0,006%
Rozpuszczalne w wodzie 0,006%
Chelatowane EDTA 0,006%
Molibden (Mo) 0,007%
Rozpuszczalne w wodzie 0,007%
Cynk (Zn) 0,030%
Rozpuszczalne w wodzie 0,030%
Azot całkowity (N) 10%
f. azotanowa 9,0%
f. amonowa 1,0%
Fosfor (P) 4,8%
Rozpuszczalne w wodzie 4,8%
Potas (K) 26,6%
Rozpuszczalne w wodzie 26,6%
Magnez (Mg) 1,8%
Rozpuszczalne w wodzie 1,8%
Żelazo (Fe) 0,20%
Rozpuszczalne w wodzie 0,20%
Chelatowane DTPA 0,20%
Mangan (Mn) 0,03%
Rozpuszczalne w wodzie 0,03%
Bor 0,03%
Rozpuszczalne w wodzie 0,03%
Miedź (Cu) 0,006%
Rozpuszczalne w wodzie 0,006%
Chelatowane EDTA 0,006%
Molibden (Mo) 0,007%
Rozpuszczalne w wodzie 0,007%
Cynk (Zn) 0,030%
Rozpuszczalne w wodzie 0,030%

Hydroflex F

10-11-32+3MgO+TE