• F. tlenkowa
  • Składnik
Azot całkowity (N) 10%
f. azotanowa (N-NO3) 8,5%
f. amonowa (N-NH4) 1,5%
Pięciotlenek fosforu (P205) 9%
Rozpuszczalne w wodzie (P205) 9,0%
Tlenek potasu (K20) 33%
Rozpuszczalne w wodzie (K20) 33,0%
Tlenek magnezu (MgO) 3,5%
Rozpuszczalne w wodzie 3,5%
Żelazo (Fe) 0,14%
Rozpuszczalne w wodzie 0,14%
Chelatowane DTPA 0,14%
Mangan (Mn) 0,07%
Rozpuszczalne w wodzie 0,07%
Bor 0,03%
Rozpuszczalne w wodzie 0,03%
Miedź (Cu) 0,006%
Rozpuszczalne w wodzie 0,006%
Chelatowane EDTA 0,006%
Molibden (Mo) 0,006%
Rozpuszczalne w wodzie 0,006%
Cynk (Zn) 0,060%
Rozpuszczalne w wodzie 0,060%
Azot całkowity (N) 10%
f. azotanowa 8,5%
f. amonowa 1,5%
Fosfor (P) 3,9%
Rozpuszczalne w wodzie 3,9%
Potas (K) 27,4%
Rozpuszczalne w wodzie 27,4%
Magnez (Mg) 2,1%
Rozpuszczalne w wodzie 2,1%
Żelazo (Fe) 0,14%
Rozpuszczalne w wodzie 0,14%
Chelatowane DTPA 0,14%
Mangan (Mn) 0,07%
Rozpuszczalne w wodzie 0,07%
Bor 0,03%
Rozpuszczalne w wodzie 0,03%
Miedź (Cu) 0,006%
Rozpuszczalne w wodzie 0,006%
Chelatowane EDTA 0,006%
Molibden (Mo) 0,006%
Rozpuszczalne w wodzie 0,006%
Cynk (Zn) 0,060%
Rozpuszczalne w wodzie 0,060%

Hydroflex S

10-9-33+3.5MgO+TE