• F. tlenkowa
  • Składnik
Azot całkowity (N) 10%
f. azotanowa (N-NO3) 2,7%
f. amonowa (N-NH4) 7,3%
Pięciotlenek fosforu (P205) 30%
Rozpuszczalne w wodzie (P205) 30,0%
Tlenek potasu (K20) 20%
Rozpuszczalne w wodzie (K20) 20,0%
Żelazo (Fe) 0,04%
Rozpuszczalne w wodzie 0,04%
Chelatowane EDTA 0,04%
Mangan (Mn) 0,02%
Rozpuszczalne w wodzie 0,02%
Bor 0,01%
Rozpuszczalne w wodzie 0,01%
Miedź (Cu) 0,010%
Rozpuszczalne w wodzie 0,010%
Chelatowane EDTA 0,010%
Molibden (Mo) 0,001%
Rozpuszczalne w wodzie 0,001%
Cynk (Zn) 0,020%
Rozpuszczalne w wodzie 0,020%
Azot całkowity (N) 10%
f. azotanowa 2,7%
f. amonowa 7,3%
Fosfor (P) 13,1%
Rozpuszczalne w wodzie 13,1%
Potas (K) 16,6%
Rozpuszczalne w wodzie 16,6%
Żelazo (Fe) 0,04%
Rozpuszczalne w wodzie 0,04%
Chelatowane EDTA 0,04%
Mangan (Mn) 0,02%
Rozpuszczalne w wodzie 0,02%
Bor 0,01%
Rozpuszczalne w wodzie 0,01%
Miedź (Cu) 0,010%
Rozpuszczalne w wodzie 0,010%
Chelatowane EDTA 0,010%
Molibden (Mo) 0,001%
Rozpuszczalne w wodzie 0,001%
Cynk (Zn) 0,020%
Rozpuszczalne w wodzie 0,020%

Hydroflex

10-30-20+TE