• F. tlenkowa
  • Składnik
Azot całkowity (N) 15%
f. amonowa (N-NH4) 5,9%
f. mocznikowa 9,1%
Pięciotlenek fosforu (P205) 30%
Rozpuszczalne w wodzie (P205) 30,0%
Tlenek potasu (K20) 15%
Rozpuszczalne w wodzie (K20) 15,0%
Żelazo (Fe) 0,15%
Rozpuszczalne w wodzie 0,15%
Chelatowane EDTA 0,15%
Mangan (Mn) 0,05%
Rozpuszczalne w wodzie 0,05%
Chelatowane EDTA 0,05%
Bor 0,02%
Rozpuszczalne w wodzie 0,02%
Miedź (Cu) 0,070%
Rozpuszczalne w wodzie 0,070%
Molibden (Mo) 0,001%
Rozpuszczalne w wodzie 0,001%
Cynk (Zn) 0,060%
Rozpuszczalne w wodzie 0,060%
Azot całkowity (N) 15%
f. amonowa 5,9%
f. mocznikowa 9,1%
Fosfor (P) 13,1%
Rozpuszczalne w wodzie 13,1%
Potas (K) 12,4%
Rozpuszczalne w wodzie 12,4%
Żelazo (Fe) 0,15%
Rozpuszczalne w wodzie 0,15%
Chelatowane EDTA 0,15%
Mangan (Mn) 0,05%
Rozpuszczalne w wodzie 0,05%
Chelatowane EDTA 0,05%
Bor 0,02%
Rozpuszczalne w wodzie 0,02%
Miedź (Cu) 0,070%
Rozpuszczalne w wodzie 0,070%
Molibden (Mo) 0,001%
Rozpuszczalne w wodzie 0,001%
Cynk (Zn) 0,060%
Rozpuszczalne w wodzie 0,060%

Miracle Gro

15-30-15+TE