• F. tlenkowa
 • Składnik
Azot całkowity (N) 13%
f. azotanowa (N-NO3) 13,0%
Pięciotlenek fosforu (P205) 0%
Tlenek potasu (K20) 46%
Rozpuszczalne w wodzie (K20) 46,0%
Azot całkowity (N) 13%
f. azotanowa 13,0%
Fosfor (P) 0%
Potas (K) 38,2%
Rozpuszczalne w wodzie 38,2%

Nova N-K Nova N-K

13-0-46

 • Zalety:
 • Działanie:
 • Informacje dot. stosowania:
Zalety:
 • Nova N-K dostarcza aozt w formie azotanowej, łatwo i szybko przyswajanej przez rośliny.
 • Nova N-K może być stosowana na wszystkich typach gleby lub podłoża oraz we wszystkich systemach produkcji.
 • Jest odpowiednia dla wszystkich upraw, także tych wrażliwych na zasolenie podłoża.
 • Może być stosowana w wodzie o wysokiej zawartości wapnia, bez ryzyka wytrącania osadów.
 • Nova N-K charakteryzuje się wysoką rozpuszczalnością. 
 • W systemach hydroponicznych dostarcza azot w formie azotanowej, dzięki czemu nie ogranicza pobierania wapnia. 
Działanie:

Nova N-K zawiera azot i potas w stosunku 13:46 dzięki czemu jest doskonałym nawozem dla roślin o wysokim zapotrzebowaniu na potas. Azot w formie azotanowej jest łatwo dostępny dla roślin i szybko przez nie przyswajany, co korzystnie wpływa na ich wzrost i plonowanie. 

Nova N-K jest zalecana do stosowania we wszystkich systemach fertygacyjnych, dla roślin uprawianych w glebie (lub substracie) i w systemach hydroponicznych. 

Informacje dot. stosowania:
 • W uprawie roślin o wysokim zapotrzebowaniu na potas, na każdym etapie produkcji.
 • W uprawie roślin wrażliwych na zasolenie. 
 • W uprawie pod osłonami i w gruncie. 
 • W przypadku stosowania zarówno miękkiej, jak i twardej wody. 
 • Może zastąpić inne nawozy potasowe. 

W systemach hydroponicznych może być mieszany w jednym zbiorniku z nawozami wapniowymi (np. Nova Calcium). Może być stosowany na każdym etapie produkcji, szczególnie od fazy formowania owoców do zbiorów.

Dawka nawozu w roztworze stężonym: 10-15 kg/100 l wody.

 

Dokładne zalecenia nawozowe, uwzględniające specyficzne warunki w gospodarstwie, są opracowywane na podstawie wyników analizy wody. Prosimy o kontakt z doradcami ICL.

Przed pierwszym zastosowaniem Nova N-K lub przy zmianie stosowanych dawek, zalecamy wykonanie próby na niewielkiej powierzchni uprawy. W związku ze zróżnicowanymi warunkami uprawy, niezależnymi od nas, firma ICL nie bierze odpowiedzialności za negatywne skutki stosowania nawozów. 

Nova N-K 13.5-0-46 to doskonałe rozwiązanie dla roślin o wysokim zapotrzebowaniu na potas. Jednocześnie dostarcza łatwo przyswajalny azot, co sprzyja prawidłowemu wzrostowi roślin.