• F. tlenkowa
  • Składnik
Azot całkowity (N) 0%
Pięciotlenek fosforu (P205) 0%
Tlenek potasu (K20) 50%
Rozpuszczalne w wodzie (K20) 50,0%
Trójtlenek siarki (SO3) 46,0%
Rozpuszczalne w wodzie (SO3) 46,0%
Azot całkowity (N) 0%
Fosfor (P) 0%
Potas (K) 41,5%
Rozpuszczalne w wodzie 41,5%
Siarka (S) 18,4%

odczyn pH 1%

2,9

EC 1g/l (mS/cm)

1,65

Maksymalna rozpuszczalność

120 g/l w temp. 25°C

Nova SOP Nova SOP

0-0-50+46SO3

  • Zalety:
  • Informacje dot. stosowania:
Zalety:
  • Nova SOP to nawóz bezazotowy co pozwala na dostosowanie dawek tego składnika do potrzeb roślin na określonym etapie produkcji.
  • Dostarcza potas i siarkę, jest doskonałym rozwiązaniem w uprawie roślin o wyższym zapotrzebowaniu na te pierwiastki. 
  • Może być stosowany w różnych typach podłoży, także tych o wysokim zasoleniu.
  • W glebach wapiennych, o wysokim odczynie, obniża pH i poprawia przyswajalność składników pokarmowych z gleby.
  • Drobne cząstki nawozu (<0.015 mm) rozpuszczają się szybko i dokładnie. 
Informacje dot. stosowania:

Nova SOP może być stosowany w uprawie wszystkich roślin we wszystkich fazach produkcji, szczególnie w okresie wyższego zapotrzebowania na potas. Może być stosowany zarówno w uprawie pod osłonami, jak i w gruncie.

Nie stosować w wodzie o wysokiej zawartości wapnia.

Stosować gdy jest aplikowana saletra wapniowa w celu zapewnienia równowagi pomiędzy dostarczanym azotem i potasem. Nie mieszać w jednym zbiorniku z saletrą wapniową! 

Dawka nawozu w roztworze stężonym: 7-10 kg/100 l wody.

 

Dokładne zalecenia nawozowe, uwzględniające specyficzne warunki w gospodarstwie, są opracowywane na podstawie wyników analizy wody. Prosimy o kontakt z doradcami ICL.

Przed pierwszym zastosowaniem Nova SOP lub przy zmianie stosowanych dawek, zalecamy wykonanie próby na niewielkiej powierzchni uprawy. W związku ze zróżnicowanymi warunkami uprawy, niezależnymi od nas, firma ICL nie bierze odpowiedzialności za negatywne skutki stosowania nawozów. 

Nova SOP 0-0-50+43SO3 jest doskonałym rozwiązaniem w uprawie roślin o wysokim zapotrzebowaniu na potas i siarkę. Umożliwia dostosowanie dawek azotu do potrzeb roślin i fazy produkcji. Może być stosowany w każdym systemie fertygacji.