• F. tlenkowa
  • Składnik
Azot całkowity (N) 17%
f. azotanowa (N-NO3) 11,9%
f. amonowa (N-NH4) 5,1%
Pięciotlenek fosforu (P205) 7%
Rozpuszczalne w wodzie (P205) 7,0%
Tlenek potasu (K20) 27%
Rozpuszczalne w wodzie (K20) 27,0%
Tlenek magnezu (MgO) 2,0%
Rozpuszczalne w wodzie 2,0%
Żelazo (Fe) 0,12%
Rozpuszczalne w wodzie 0,12%
Chelatowane DTPA 0,12%
Mangan (Mn) 0,06%
Rozpuszczalne w wodzie 0,06%
Chelatowane EDTA 0,06%
Bor 0,02%
Rozpuszczalne w wodzie 0,02%
Miedź (Cu) 0,015%
Rozpuszczalne w wodzie 0,015%
Chelatowane EDTA 0,015%
Molibden (Mo) 0,010%
Rozpuszczalne w wodzie 0,010%
Cynk (Zn) 0,015%
Rozpuszczalne w wodzie 0,015%
Chelatowane EDTA 0,015%
Azot całkowity (N) 17%
f. azotanowa 11,9%
f. amonowa 5,1%
Fosfor (P) 3,1%
Rozpuszczalne w wodzie 3,1%
Potas (K) 22,4%
Rozpuszczalne w wodzie 22,4%
Magnez (Mg) 1,2%
Rozpuszczalne w wodzie 1,2%
Żelazo (Fe) 0,12%
Rozpuszczalne w wodzie 0,12%
Chelatowane DTPA 0,12%
Mangan (Mn) 0,06%
Rozpuszczalne w wodzie 0,06%
Chelatowane EDTA 0,06%
Bor 0,02%
Rozpuszczalne w wodzie 0,02%
Miedź (Cu) 0,015%
Rozpuszczalne w wodzie 0,015%
Chelatowane EDTA 0,015%
Molibden (Mo) 0,010%
Rozpuszczalne w wodzie 0,010%
Cynk (Zn) 0,015%
Rozpuszczalne w wodzie 0,015%
Chelatowane EDTA 0,015%

Peters Professional Finisher XTE

17-7-27+2MgO+TE