• F. tlenkowa
  • Składnik
Azot całkowity (N) 20%
f. azotanowa (N-NO3) 12,1%
f. amonowa (N-NH4) 7,9%
Pięciotlenek fosforu (P205) 10%
Rozpuszczalne w wodzie (P205) 10,0%
Tlenek potasu (K20) 20%
Rozpuszczalne w wodzie (K20) 20,0%
Żelazo (Fe) 0,12%
Rozpuszczalne w wodzie 0,12%
Chelatowane DTPA 0,12%
Mangan (Mn) 0,06%
Rozpuszczalne w wodzie 0,06%
Chelatowane EDTA 0,06%
Bor 0,02%
Rozpuszczalne w wodzie 0,02%
Miedź (Cu) 0,015%
Rozpuszczalne w wodzie 0,015%
Chelatowane EDTA 0,015%
Molibden (Mo) 0,010%
Rozpuszczalne w wodzie 0,010%
Cynk (Zn) 0,015%
Rozpuszczalne w wodzie 0,015%
Chelatowane EDTA 0,015%
Azot całkowity (N) 20%
f. azotanowa 12,1%
f. amonowa 7,9%
Fosfor (P) 4,4%
Rozpuszczalne w wodzie 4,4%
Potas (K) 16,6%
Rozpuszczalne w wodzie 16,6%
Żelazo (Fe) 0,12%
Rozpuszczalne w wodzie 0,12%
Chelatowane DTPA 0,12%
Mangan (Mn) 0,06%
Rozpuszczalne w wodzie 0,06%
Chelatowane EDTA 0,06%
Bor 0,02%
Rozpuszczalne w wodzie 0,02%
Miedź (Cu) 0,015%
Rozpuszczalne w wodzie 0,015%
Chelatowane EDTA 0,015%
Molibden (Mo) 0,010%
Rozpuszczalne w wodzie 0,010%
Cynk (Zn) 0,015%
Rozpuszczalne w wodzie 0,015%
Chelatowane EDTA 0,015%

Grower XTE

20-10-20+TE