• F. tlenkowa
  • Składnik
Azot całkowity (N) 15%
f. azotanowa (N-NO3) 9,2%
f. amonowa (N-NH4) 2,2%
f. mocznikowa 3,6%
Pięciotlenek fosforu (P205) 10%
Rozpuszczalne w wodzie (P205) 10,0%
Tlenek potasu (K20) 30%
Rozpuszczalne w wodzie (K20) 30,0%
Żelazo (Fe) 0,06%
Rozpuszczalne w wodzie 0,06%
Chelatowane DTPA 0,06%
Mangan (Mn) 0,03%
Rozpuszczalne w wodzie 0,03%
Chelatowane EDTA 0,03%
Bor 0,01%
Rozpuszczalne w wodzie 0,01%
Miedź (Cu) 0,007%
Rozpuszczalne w wodzie 0,007%
Chelatowane EDTA 0,007%
Molibden (Mo) 0,005%
Rozpuszczalne w wodzie 0,005%
Cynk (Zn) 0,007%
Rozpuszczalne w wodzie 0,007%
Chelatowane EDTA 0,007%
Azot całkowity (N) 15%
f. azotanowa 9,2%
f. amonowa 2,2%
f. mocznikowa 3,6%
Fosfor (P) 4,4%
Rozpuszczalne w wodzie 4,4%
Potas (K) 24,9%
Rozpuszczalne w wodzie 24,9%
Żelazo (Fe) 0,06%
Rozpuszczalne w wodzie 0,06%
Chelatowane DTPA 0,06%
Mangan (Mn) 0,03%
Rozpuszczalne w wodzie 0,03%
Chelatowane EDTA 0,03%
Bor 0,01%
Rozpuszczalne w wodzie 0,01%
Miedź (Cu) 0,007%
Rozpuszczalne w wodzie 0,007%
Chelatowane EDTA 0,007%
Molibden (Mo) 0,005%
Rozpuszczalne w wodzie 0,005%
Cynk (Zn) 0,007%
Rozpuszczalne w wodzie 0,007%
Chelatowane EDTA 0,007%

High K Finish

15-10-30+TE