• F. tlenkowa
  • Składnik
Azot całkowity (N) 10%
f. amonowa (N-NH4) 7,4%
f. mocznikowa 2,3%
Pięciotlenek fosforu (P205) 52%
Rozpuszczalne w wodzie (P205) 52,0%
Tlenek potasu (K20) 10%
Rozpuszczalne w wodzie (K20) 10,0%
Żelazo (Fe) 0,06%
Rozpuszczalne w wodzie 0,06%
Chelatowane DTPA 0,06%
Mangan (Mn) 0,03%
Rozpuszczalne w wodzie 0,03%
Chelatowane EDTA 0,03%
Bor 0,01%
Rozpuszczalne w wodzie 0,01%
Miedź (Cu) 0,007%
Rozpuszczalne w wodzie 0,007%
Chelatowane EDTA 0,007%
Molibden (Mo) 0,005%
Rozpuszczalne w wodzie 0,005%
Cynk (Zn) 0,007%
Rozpuszczalne w wodzie 0,007%
Chelatowane EDTA 0,007%
Azot całkowity (N) 10%
f. amonowa 7,4%
f. mocznikowa 2,3%
Fosfor (P) 22,7%
Rozpuszczalne w wodzie 22,7%
Potas (K) 8,3%
Rozpuszczalne w wodzie 8,3%
Żelazo (Fe) 0,06%
Rozpuszczalne w wodzie 0,06%
Chelatowane DTPA 0,06%
Mangan (Mn) 0,03%
Rozpuszczalne w wodzie 0,03%
Chelatowane EDTA 0,03%
Bor 0,01%
Rozpuszczalne w wodzie 0,01%
Miedź (Cu) 0,007%
Rozpuszczalne w wodzie 0,007%
Chelatowane EDTA 0,007%
Molibden (Mo) 0,005%
Rozpuszczalne w wodzie 0,005%
Cynk (Zn) 0,007%
Rozpuszczalne w wodzie 0,007%
Chelatowane EDTA 0,007%

High P Booster

10-52-10+TE