• F. tlenkowa
  • Składnik
Azot całkowity (N) 12%
f. azotanowa (N-NO3) 8,2%
f. amonowa (N-NH4) 2,0%
f. mocznikowa 1,7%
Pięciotlenek fosforu (P205) 5%
Rozpuszczalne w wodzie (P205) 5,0%
Tlenek potasu (K20) 36%
Rozpuszczalne w wodzie (K20) 36,0%
Tlenek magnezu (MgO) 2,0%
Rozpuszczalne w wodzie 2,0%
Żelazo (Fe) 0,04%
Rozpuszczalne w wodzie 0,04%
Chelatowane EDTA 0,04%
Mangan (Mn) 0,01%
Rozpuszczalne w wodzie 0,01%
Chelatowane EDTA 0,01%
Bor 0,01%
Rozpuszczalne w wodzie 0,01%
Miedź (Cu) 0,002%
Rozpuszczalne w wodzie 0,002%
Chelatowane EDTA 0,002%
Molibden (Mo) 0,002%
Rozpuszczalne w wodzie 0,002%
Cynk (Zn) 0,002%
Rozpuszczalne w wodzie 0,002%
Chelatowane EDTA 0,002%
Azot całkowity (N) 12%
f. azotanowa 8,2%
f. amonowa 2,0%
f. mocznikowa 1,7%
Fosfor (P) 2,2%
Rozpuszczalne w wodzie 2,2%
Potas (K) 29,9%
Rozpuszczalne w wodzie 29,9%
Magnez (Mg) 1,2%
Rozpuszczalne w wodzie 1,2%
Żelazo (Fe) 0,04%
Rozpuszczalne w wodzie 0,04%
Chelatowane EDTA 0,04%
Mangan (Mn) 0,01%
Rozpuszczalne w wodzie 0,01%
Chelatowane EDTA 0,01%
Bor 0,01%
Rozpuszczalne w wodzie 0,01%
Miedź (Cu) 0,002%
Rozpuszczalne w wodzie 0,002%
Chelatowane EDTA 0,002%
Molibden (Mo) 0,002%
Rozpuszczalne w wodzie 0,002%
Cynk (Zn) 0,002%
Rozpuszczalne w wodzie 0,002%
Chelatowane EDTA 0,002%

Solinure Solinure 3 Extra K

3 Extra K

12-5-36+2MgO+TE