• F. tlenkowa
  • Składnik
Azot całkowity (N) 17%
f. azotanowa (N-NO3) 9,0%
f. amonowa (N-NH4) 8,0%
Pięciotlenek fosforu (P205) 6%
Rozpuszczalne w wodzie (P205) 6,0%
Tlenek potasu (K20) 22%
Rozpuszczalne w wodzie (K20) 22,0%
Tlenek magnezu (MgO) 2,0%
Rozpuszczalne w wodzie 2,0%
Żelazo (Fe) 0,04%
Rozpuszczalne w wodzie 0,04%
Chelatowane EDTA 0,04%
Mangan (Mn) 0,01%
Rozpuszczalne w wodzie 0,01%
Chelatowane EDTA 0,01%
Bor 0,01%
Rozpuszczalne w wodzie 0,01%
Miedź (Cu) 0,002%
Rozpuszczalne w wodzie 0,002%
Chelatowane EDTA 0,002%
Molibden (Mo) 0,002%
Rozpuszczalne w wodzie 0,002%
Cynk (Zn) 0,002%
Rozpuszczalne w wodzie 0,002%
Chelatowane EDTA 0,002%
Azot całkowity (N) 17%
f. azotanowa 9,0%
f. amonowa 8,0%
Fosfor (P) 2,6%
Rozpuszczalne w wodzie 2,6%
Potas (K) 18,3%
Rozpuszczalne w wodzie 18,3%
Magnez (Mg) 1,2%
Rozpuszczalne w wodzie 1,2%
Żelazo (Fe) 0,04%
Rozpuszczalne w wodzie 0,04%
Chelatowane EDTA 0,04%
Mangan (Mn) 0,01%
Rozpuszczalne w wodzie 0,01%
Chelatowane EDTA 0,01%
Bor 0,01%
Rozpuszczalne w wodzie 0,01%
Miedź (Cu) 0,002%
Rozpuszczalne w wodzie 0,002%
Chelatowane EDTA 0,002%
Molibden (Mo) 0,002%
Rozpuszczalne w wodzie 0,002%
Cynk (Zn) 0,002%
Rozpuszczalne w wodzie 0,002%
Chelatowane EDTA 0,002%
Solinure Solinure 4 No Urea

4 No Urea

17-6-22+2MgO+TE