• F. tlenkowa
  • Składnik
Azot całkowity (N) 17%
f. azotanowa (N-NO3) 10,5%
f. amonowa (N-NH4) 6,5%
Pięciotlenek fosforu (P205) 7%
Rozpuszczalne w wodzie (P205) 7,0%
Tlenek potasu (K20) 21%
Rozpuszczalne w wodzie (K20) 21,0%
Tlenek magnezu (MgO) 3,0%
Rozpuszczalne w wodzie 3,0%
Trójtlenek siarki (SO3) 8,7%
Rozpuszczalne w wodzie (SO3) 8,7%
Żelazo (Fe) 0,08%
Rozpuszczalne w wodzie 0,08%
Chelatowane EDTA 0,04%
Chelatowane EDDHA 0,04%
Mangan (Mn) 0,05%
Rozpuszczalne w wodzie 0,05%
Bor 0,02%
Rozpuszczalne w wodzie 0,02%
Miedź (Cu) 0,004%
Rozpuszczalne w wodzie 0,004%
Molibden (Mo) 0,005%
Rozpuszczalne w wodzie 0,005%
Cynk (Zn) 0,030%
Rozpuszczalne w wodzie 0,030%
Azot całkowity (N) 17%
f. azotanowa 10,5%
f. amonowa 6,5%
Fosfor (P) 3,1%
Rozpuszczalne w wodzie 3,1%
Potas (K) 17,4%
Rozpuszczalne w wodzie 17,4%
Magnez (Mg) 1,8%
Rozpuszczalne w wodzie 1,8%
Siarka (S) 3,5%
Rozpuszczalne w wodzie 3,5%
Żelazo (Fe) 0,08%
Rozpuszczalne w wodzie 0,08%
Chelatowane EDTA 0,04%
Chelatowane EDDHA 0,04%
Mangan (Mn) 0,05%
Rozpuszczalne w wodzie 0,05%
Bor 0,02%
Rozpuszczalne w wodzie 0,02%
Miedź (Cu) 0,004%
Rozpuszczalne w wodzie 0,004%
Molibden (Mo) 0,005%
Rozpuszczalne w wodzie 0,005%
Cynk (Zn) 0,030%
Rozpuszczalne w wodzie 0,030%

Terraflex C

17-7-21+3MgO+TE