• F. tlenkowa
  • Składnik
Azot całkowity (N) 4%
f. azotanowa (N-NO3) 2,0%
f. amonowa (N-NH4) 2,0%
Pięciotlenek fosforu (P205) 8%
Rozpuszczalne w wodzie (P205) 8,0%
Tlenek potasu (K20) 36%
Rozpuszczalne w wodzie (K20) 36,0%
Tlenek magnezu (MgO) 3,0%
Rozpuszczalne w wodzie 3,0%
Żelazo (Fe) 0,15%
Rozpuszczalne w wodzie 0,15%
Chelatowane DTPA 0,15%
Mangan (Mn) 0,10%
Rozpuszczalne w wodzie 0,10%
Chelatowane EDTA 0,10%
Bor 0,05%
Rozpuszczalne w wodzie 0,05%
Miedź (Cu) 0,075%
Rozpuszczalne w wodzie 0,075%
Chelatowane EDTA 0,075%
Molibden (Mo) 0,010%
Rozpuszczalne w wodzie 0,010%
Cynk (Zn) 0,075%
Rozpuszczalne w wodzie 0,075%
Chelatowane EDTA 0,075%
Azot całkowity (N) 4%
f. azotanowa 2,0%
f. amonowa 2,0%
Fosfor (P) 3,5%
Rozpuszczalne w wodzie 3,5%
Potas (K) 29,9%
Rozpuszczalne w wodzie 29,9%
Magnez (Mg) 1,8%
Rozpuszczalne w wodzie 1,8%
Żelazo (Fe) 0,15%
Rozpuszczalne w wodzie 0,15%
Chelatowane DTPA 0,15%
Mangan (Mn) 0,10%
Rozpuszczalne w wodzie 0,10%
Chelatowane EDTA 0,10%
Bor 0,05%
Rozpuszczalne w wodzie 0,05%
Miedź (Cu) 0,075%
Rozpuszczalne w wodzie 0,075%
Chelatowane EDTA 0,075%
Molibden (Mo) 0,010%
Rozpuszczalne w wodzie 0,010%
Cynk (Zn) 0,075%
Rozpuszczalne w wodzie 0,075%
Chelatowane EDTA 0,075%

Terraflex Final

4-8-36+3MgO+TE