• F. tlenkowa
  • Składnik
Azot całkowity (N) 14%
f. azotanowa (N-NO3) 9,0%
f. amonowa (N-NH4) 5,0%
Pięciotlenek fosforu (P205) 6%
Rozpuszczalne w wodzie (P205) 6,0%
Tlenek potasu (K20) 25%
Rozpuszczalne w wodzie (K20) 25,0%
Tlenek magnezu (MgO) 3,2%
Rozpuszczalne w wodzie 3,2%
Żelazo (Fe) 0,11%
Rozpuszczalne w wodzie 0,11%
Chelatowane EDTA 0,05%
Chelatowane EDDHA 0,06%
Mangan (Mn) 0,05%
Rozpuszczalne w wodzie 0,05%
Bor 0,02%
Rozpuszczalne w wodzie 0,02%
Miedź (Cu) 0,002%
Rozpuszczalne w wodzie 0,002%
Molibden (Mo) 0,004%
Rozpuszczalne w wodzie 0,004%
Cynk (Zn) 0,047%
Rozpuszczalne w wodzie 0,047%
Azot całkowity (N) 14%
f. azotanowa 9,0%
f. amonowa 5,0%
Fosfor (P) 2,6%
Rozpuszczalne w wodzie 2,6%
Potas (K) 20,7%
Rozpuszczalne w wodzie 20,7%
Magnez (Mg) 1,9%
Rozpuszczalne w wodzie 1,9%
Żelazo (Fe) 0,11%
Rozpuszczalne w wodzie 0,11%
Chelatowane EDTA 0,05%
Chelatowane EDDHA 0,06%
Mangan (Mn) 0,05%
Rozpuszczalne w wodzie 0,05%
Bor 0,02%
Rozpuszczalne w wodzie 0,02%
Miedź (Cu) 0,002%
Rozpuszczalne w wodzie 0,002%
Molibden (Mo) 0,004%
Rozpuszczalne w wodzie 0,004%
Cynk (Zn) 0,047%
Rozpuszczalne w wodzie 0,047%

S

14-6-25+3.2MgO+TE