• F. tlenkowa
  • Składnik
Azot całkowity (N) 15%
f. azotanowa (N-NO3) 10,0%
f. amonowa (N-NH4) 5,0%
Pięciotlenek fosforu (P205) 8%
Rozpuszczalne w wodzie (P205) 8,0%
Tlenek potasu (K20) 25%
Rozpuszczalne w wodzie (K20) 25,0%
Tlenek magnezu (MgO) 3,5%
Rozpuszczalne w wodzie 3,5%
Trójtlenek siarki (SO3) 8,7%
Rozpuszczalne w wodzie (SO3) 8,7%
Żelazo (Fe) 0,07%
Rozpuszczalne w wodzie 0,07%
Chelatowane EDTA 0,03%
Chelatowane EDDHA 0,04%
Mangan (Mn) 0,04%
Rozpuszczalne w wodzie 0,04%
Bor 0,02%
Rozpuszczalne w wodzie 0,02%
Miedź (Cu) 0,003%
Rozpuszczalne w wodzie 0,003%
Molibden (Mo) 0,004%
Rozpuszczalne w wodzie 0,004%
Cynk (Zn) 0,025%
Rozpuszczalne w wodzie 0,025%
Azot całkowity (N) 15%
f. azotanowa 10,0%
f. amonowa 5,0%
Fosfor (P) 3,5%
Rozpuszczalne w wodzie 3,5%
Potas (K) 20,7%
Rozpuszczalne w wodzie 20,7%
Magnez (Mg) 2,1%
Rozpuszczalne w wodzie 2,1%
Siarka (S) 3,5%
Rozpuszczalne w wodzie 3,5%
Żelazo (Fe) 0,07%
Rozpuszczalne w wodzie 0,07%
Chelatowane EDTA 0,03%
Chelatowane EDDHA 0,04%
Mangan (Mn) 0,04%
Rozpuszczalne w wodzie 0,04%
Bor 0,02%
Rozpuszczalne w wodzie 0,02%
Miedź (Cu) 0,003%
Rozpuszczalne w wodzie 0,003%
Molibden (Mo) 0,004%
Rozpuszczalne w wodzie 0,004%
Cynk (Zn) 0,025%
Rozpuszczalne w wodzie 0,025%

Terraflex

15-8-25+3.5MgO+TE