• F. tlenkowa
  • Składnik
Azot całkowity (N) 5%
f. azotanowa (N-NO3) 5,0%
Pięciotlenek fosforu (P205) 12%
Rozpuszczalne w wodzie (P205) 12,0%
Tlenek potasu (K20) 39%
Rozpuszczalne w wodzie (K20) 39,0%
Tlenek magnezu (MgO) 3,0%
Rozpuszczalne w wodzie 3,0%
Żelazo (Fe) 0,15%
Rozpuszczalne w wodzie 0,15%
Chelatowane DTPA 0,15%
Mangan (Mn) 0,06%
Rozpuszczalne w wodzie 0,06%
Bor 0,03%
Rozpuszczalne w wodzie 0,03%
Miedź (Cu) 0,004%
Rozpuszczalne w wodzie 0,004%
Chelatowane EDTA 0,004%
Molibden (Mo) 0,007%
Rozpuszczalne w wodzie 0,007%
Cynk (Zn) 0,027%
Rozpuszczalne w wodzie 0,027%
Azot całkowity (N) 5%
f. azotanowa 5,0%
Fosfor (P) 5,2%
Rozpuszczalne w wodzie 5,2%
Potas (K) 32,4%
Rozpuszczalne w wodzie 32,4%
Magnez (Mg) 1,8%
Rozpuszczalne w wodzie 1,8%
Żelazo (Fe) 0,15%
Rozpuszczalne w wodzie 0,15%
Chelatowane DTPA 0,15%
Mangan (Mn) 0,06%
Rozpuszczalne w wodzie 0,06%
Bor 0,03%
Rozpuszczalne w wodzie 0,03%
Miedź (Cu) 0,004%
Rozpuszczalne w wodzie 0,004%
Chelatowane EDTA 0,004%
Molibden (Mo) 0,007%
Rozpuszczalne w wodzie 0,007%
Cynk (Zn) 0,027%
Rozpuszczalne w wodzie 0,027%

Universal

5-12-39+3MgO+TE