• F. tlenkowa
  • Składnik
Azot całkowity (N) 26%
f. amonowa (N-NH4) 3,8%
f. mocznikowa 22,2%
Phosphorus Pentoxide (P205) 5%
Water soluble (P205) 4,3%
Potassium Oxide (K20) 8%
Water soluble (K20) 8,0%
Tlenek magnezu (MgO) 2,0%
Azot całkowity (N) 26%
f. amonowa 3,8%
f. mocznikowa 22,2%
Fosfor (P) 2,2%
Rozpuszczalne w wodzie 1,9%
Potas (K) 6,6%
Rozpuszczalne w wodzie 6,6%
Magnez (Mg) 1,2%

Evolution 5

26+05+08+2MgO