• F. tlenkowa
  • Składnik
Azot całkowity (N) 15%
f. amonowa (N-NH4) 2,3%
f. mocznikowa 12,7%
Pięciotlenek fosforu (P205) 5%
Rozpuszczalne w wodzie (P205) 4,3%
Tlenek potasu (K20) 20%
Rozpuszczalne w wodzie (K20) 20,0%
Tlenek magnezu (MgO) 2,0%
Azot całkowity (N) 15%
f. amonowa 2,3%
f. mocznikowa 12,7%
Fosfor (P) 2,2%
Rozpuszczalne w wodzie 1,9%
Potas (K) 16,6%
Rozpuszczalne w wodzie 16,6%
Magnez (Mg) 1,2%

Evolution Absolute NPK

15+05+20+2MgO