• F. tlenkowa
  • Składnik
Azot całkowity (N) 6%
f. amonowa (N-NH4) 6,0%
Pięciotlenek fosforu (P205) 8%
Rozpuszczalne w wodzie (P205) 7,5%
Tlenek potasu (K20) 6%
Rozpuszczalne w wodzie (K20) 6,0%
Azot całkowity (N) 6%
f. amonowa 6,0%
Fosfor (P) 3,5%
Rozpuszczalne w wodzie 3,3%
Potas (K) 5,0%
Rozpuszczalne w wodzie 5,0%

Evolution Mini

06+09+06