• F. tlenkowa
  • Składnik
Azot całkowity (N) 20%
f. amonowa (N-NH4) 7,1%
f. mocznikowa 12,9%
Pięciotlenek fosforu (P205) 5%
Rozpuszczalne w wodzie (P205) 3,7%
Tlenek potasu (K20) 8%
Rozpuszczalne w wodzie (K20) 8,0%
Azot całkowity (N) 20%
f. amonowa 7,1%
f. mocznikowa 12,9%
Fosfor (P) 2,2%
Rozpuszczalne w wodzie 1,6%
Potas (K) 6,6%
Rozpuszczalne w wodzie 6,6%

Economique

20+05+08