• F. tlenkowa
  • Składnik
Azot całkowity (N) 16%
f. amonowa (N-NH4) 1,0%
f. mocznikowa 15,0%
Pięciotlenek fosforu (P205) 5%
Rozpuszczalne w wodzie (P205) 4,1%
Tlenek potasu (K20) 22%
Rozpuszczalne w wodzie (K20) 22,0%
Azot całkowity (N) 16%
f. amonowa 1,0%
f. mocznikowa 15,0%
Fosfor (P) 2,2%
Rozpuszczalne w wodzie 1,8%
Potas (K) 18,3%
Rozpuszczalne w wodzie 18,3%

Mini High K

16-5-22