• F. tlenkowa
  • Składnik
Azot całkowity (N) 24%
f. amonowa (N-NH4) 2,5%
f. mocznikowa 21,5%
Pięciotlenek fosforu (P205) 5%
Rozpuszczalne w wodzie (P205) 4,3%
Tlenek potasu (K20) 11%
Rozpuszczalne w wodzie (K20) 11,0%
Azot całkowity (N) 24%
f. amonowa 2,5%
f. mocznikowa 21,5%
Fosfor (P) 2,2%
Rozpuszczalne w wodzie 1,9%
Potas (K) 9,1%
Rozpuszczalne w wodzie 9,1%

1

24-5-11