• F. tlenkowa
  • Składnik
Azot całkowity (N) 14%
f. amonowa (N-NH4) 1,1%
f. mocznikowa 12,9%
Pięciotlenek fosforu (P205) 5%
Rozpuszczalne w wodzie (P205) 3,8%
Tlenek potasu (K20) 21%
Rozpuszczalne w wodzie (K20) 21,0%
Tlenek magnezu (MgO) 2,0%
Azot całkowity (N) 14%
f. amonowa 1,1%
f. mocznikowa 12,9%
Fosfor (P) 2,2%
Rozpuszczalne w wodzie 1,6%
Potas (K) 17,4%
Rozpuszczalne w wodzie 17,4%
Magnez (Mg) 1,2%

Greensleeves Pre Winter

14-5-21+2MgO