• F. tlenkowa
  • Składnik
Azot całkowity (N) 15%
f. amonowa (N-NH4) 3,3%
f. mocznikowa 11,5%
Pięciotlenek fosforu (P205) 5%
Rozpuszczalne w wodzie (P205) 3,7%
Tlenek potasu (K20) 15%
Rozpuszczalne w wodzie (K20) 15,0%
Azot całkowity (N) 15%
f. amonowa 3,3%
f. mocznikowa 11,5%
Fosfor (P) 2,2%
Rozpuszczalne w wodzie 1,6%
Potas (K) 12,5%
Rozpuszczalne w wodzie 12,5%

Impact CGF

15-5-15