• F. tlenkowa
  • Składnik
Azot całkowity (N) 6%
f. amonowa (N-NH4) 1,1%
f. mocznikowa 4,9%
Pięciotlenek fosforu (P205) 5%
Rozpuszczalne w wodzie (P205) 4,3%
Tlenek potasu (K20) 18%
Rozpuszczalne w wodzie (K20) 18,0%
Tlenek magnezu (MgO) 2,0%
Azot całkowity (N) 6%
f. amonowa 1,1%
f. mocznikowa 4,9%
Fosfor (P) 2,2%
Rozpuszczalne w wodzie 1,9%
Potas (K) 14,9%
Rozpuszczalne w wodzie 14,9%
Magnez (Mg) 1,2%

Impact Fertiliser Indigrow

06+05+18+2MgO