Landscaper Pro Supreme

Supreme

  • Zalety:
  • Stosowanie:
Zalety:
  • wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne i deptanie,
  • intensywne zadarnianie, 
  • szybka regeneracja uszkodzeń,
  • wysoka odporność na okresowe niedobory wody,
  • nasiona wiechliny łąkowej w specjalnej otoczce przyspieszającej kiełkowanie i zapewniającej optymalne warunki rozwoju młodych siewek.
Stosowanie:

Mieszanka jest dostępna w opakowaniach 10 kg (na ok. 400 m2)

Mieszanka Supreme jest przeznaczona na tereny trudne - intensywnie użytkowane, na terenach nachylonych lub lekkich glebach.