• F. tlenkowa
  • Składnik
Azot całkowity (N) 22%
f. azotanowa (N-NO3) 4,7%
f. amonowa (N-NH4) 5,2%
f. mocznikowa 12,1%
Pięciotlenek fosforu (P205) 3%
Rozpuszczalne w wodzie (P205) 2,4%
Tlenek potasu (K20) 12%
Rozpuszczalne w wodzie (K20) 12,0%
Azot całkowity (N) 22%
f. azotanowa 4,7%
f. amonowa 5,2%
f. mocznikowa 12,1%
Fosfor (P) 1,3%
Rozpuszczalne w wodzie 1,0%
Potas (K) 10,0%
Rozpuszczalne w wodzie 10,0%

High N

22+03+12+Fe