• F. tlenkowa
  • Składnik
Azot całkowity (N) 28%
f. azotanowa (N-NO3) 5,4%
f. amonowa (N-NH4) 1,0%
f. mocznikowa 21,6%
Pięciotlenek fosforu (P205) 5%
Rozpuszczalne w wodzie (P205) 5,0%
Tlenek potasu (K20) 18%
Rozpuszczalne w wodzie (K20) 18,0%
Żelazo (Fe) 0,13%
Rozpuszczalne w wodzie 0,13%
Chelatowane DTPA 0,13%
Mangan (Mn) 0,06%
Rozpuszczalne w wodzie 0,06%
Chelatowane EDTA 0,06%
Bor 0,02%
Rozpuszczalne w wodzie 0,02%
Miedź (Cu) 0,016%
Rozpuszczalne w wodzie 0,016%
Chelatowane EDTA 0,016%
Molibden (Mo) 0,010%
Rozpuszczalne w wodzie 0,010%
Cynk (Zn) 0,016%
Rozpuszczalne w wodzie 0,016%
Chelatowane EDTA 0,016%
Azot całkowity (N) 28%
f. azotanowa 5,4%
f. amonowa 1,0%
f. mocznikowa 21,6%
Fosfor (P) 2,2%
Rozpuszczalne w wodzie 2,2%
Potas (K) 14,9%
Rozpuszczalne w wodzie 14,9%
Żelazo (Fe) 0,13%
Rozpuszczalne w wodzie 0,13%
Chelatowane DTPA 0,13%
Mangan (Mn) 0,06%
Rozpuszczalne w wodzie 0,06%
Chelatowane EDTA 0,06%
Bor 0,02%
Rozpuszczalne w wodzie 0,02%
Miedź (Cu) 0,016%
Rozpuszczalne w wodzie 0,016%
Chelatowane EDTA 0,016%
Molibden (Mo) 0,010%
Rozpuszczalne w wodzie 0,010%
Cynk (Zn) 0,016%
Rozpuszczalne w wodzie 0,016%
Chelatowane EDTA 0,016%

28+05+18

  • Informacje dot. stosowania
Informacje dot. stosowania

Zawiera żelazo:
Nie stosować w przypadku ryzyka kontaktu z betonem, marmurem, kamieniem, tkaninami, powierzchniami w basenie itp. - W przypadku rozlania na płytach chodnikowych, betonie, odzieży itp. natychmiast usunąć przy użyciu szczotki, ponieważ produkt może spowodować odbarwienie