NutriMatch Release

Related technologies
Go Back

 

Osmocote 5 NutriMatch Release

Osmocote 5 opracowaliśmy w technologii NutriMatch-Release, która sprawia, że uwalnianie NPK z granulek nawozu jest jeszcze lepiej dopasowane do potrzeb roślin. Dzięki temu nawożenie jest skuteczniejsze, wydajniejsze i bardziej efektywne.

Dlaczego NutriMatch Release?

Doświadczenia potwierdzają, że rośliny rosną i rozwijają się najlepiej, gdy uwalnianie i dostępność składników odżywczych są dostosowane do fazy, w której się znajdują. Na początku produkcji, młode rośliny mają mniejsze potrzeby pokarmowe niż później, w okresie intensywnego wzrostu. Technologia NutriMatch Release zapewnia równomierne i stałe uwalnianie niezbędnych pierwiastków. W początkowym etapie wzrostu rośliny otrzymują mniej składników, a z czasem więcej, tak jak potrzebują i mogą wykorzystać. 

 Nawozy Osmocote5, w których wykorzystaliśmy technologię NutriMatch Release: