Co zapewnia jakość nawozów

Zapewnienie jakości

Pewność: od wydobycia, aż po zastosowanie

W ICL Specialty Fertilizers zapewnienie wysokiej jakości naszych nawozów jest dla nas priorytetem. Nasza odpowiedzialność nie kończy się na sprzedaży nawozu, a obejmuje cały proces - od produkcji, aż po zastosowanie nawozu w polu i doradztwo. Od wydobycia surowców w naszych kopalniach, aż do gotowego produktu, nawozy poddawane są kontroli jakości. We wszystkich naszych zakładach produkcyjnych kontrola jakości ma nadany najwyższy priorytet. 

Surowce

Zapewnienie jakości zaczyna się wraz z kontrolą surowców, z których powstają nasze nawozy. ICL posiada 4 kopalnie. Potas, fosforyty, brom, magnez i inne minerały wydobywane są w Izraelu. W Hiszpanii wydobywany jest potas i jego sole, w Wielkiej Brytanii Polysulphate™, a w Chinach fosforyty. Dzięki temu możemy utrzymać jakość pozyskiwanych przez nas surowców na najwyższym poziomie.

Te surowce, których nie pozyskujemy z własnych zasobów kupujemy od naszej sieci dostawców. Jednak zanim zaczniemy współpracę z dostawcą surowców, jest on poddany szczegółowej kontroli. Wszystkie składniki naszych nawozów używane w produkcji są zgodne z rozporządzeniami REACH.

Produkcja

Utrzymanie standardów jakości w naszych procesach produkcji nawozów jest skomplikowane. Nawozy otoczkowane, o kontrolowanym uwalnianiu, przechodzą kontrole jakości na każdym etapie produkcji. Kontroli podlega wygląd, wielkość, twardość i średnica granulek, poziom NPK i mikro- i makroelementów, długość uwalniania składników.

Nawozy rozpuszczalne w wodzie sprawdzane są pod kątem zawartości składników pokarmowych, gęstości, rozpuszczalności i koloru roztworu. 

Wszystkie nawozy, które powstają w ICL SF spełniają bardzo rygorystyczne przepisy i wymagania wynikające z przepisów prawa (EC nr 2003/2003) dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności nawozów na rynku Unii Europejskiej. Są zatem klasyfikowane jako "Nawozy WE".

Przechowywanie i obsługa

Zapewnienie jakości nie kończy się na zakończeniu produkcji nawozu. Nasze nawozy przechowywane są w pomieszczeniach do tego przygotowanych, zoptymalizowanych pod kątem temperatury i wilgotności. To zapewnia utrzymanie ich wysokiej jakości do czasu dostarczenia nawozu do klienta.

Dostawa i zastosowanie

Nawozy powinny być przechowywane i użytkowane w bezpieczny sposób. Prawidłowe przechowywanie i obsługa pozwalają zapobiegać utracie cennych składników pokarmowych i jednocześnie zapewnia to bezpieczeństwo personelu. Gwarantujemy jakość dostarczonego nawozu - zapoznaj się z naszą listą punktów, którą spełniamy przechowując nawozy.

Nasze nawozy dostarczane są wraz z kartą bezpieczeństwa (SDS). Karta charakterystyki nawozu zawiera wszystkie istotne informacje o produkcie, w tym środki ostrożności, specyfikacje składników, skład, ostrzeżenie o zagrożeniu dla zdrowia i środowiska oraz transport i instrukcję jak obchodzić się z nawozami. Karty charakterystyki nawozów możesz pobrać pod tym linkiem.

Pytania dotyczące nawozów

Kontakt z nami nie kończy się na zakupie przez Ciebie nawozów. W każdej chwili możesz się skontaktować z naszymi fachowcami i spytać się o poradę lub zalecenia dla stosowania naszych nawozów. Jeżeli szukasz informacji o tym, czy Twoje plony będą spełniały najwyższe normy, także te stawiane przez Twoich odbiorców - skontaktuj się z nami, udzielimy każdej odpowiedzi. Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o naszym zespole ekspertów, kliknij tutaj.

 

 

Tematy:

 

Kliknij w poniższą grafikę i zobacz jak zapewniamy jakość naszych nawozów - od produkcji, aż po zastosowanie w polu.