Disclaimer

Declinarea răspunderii legale

Termeni de utilizare
Vă aflaţi pe www.icl-sf.com; un site operat deICL Specialty Fertilizers*, o companie cu răspundere limitată ce a luat fiinţă şi îşi desfăşoară activitatea în condiţiile legislaţiei olandeze, cu sediul social la (6422 PD) Nijverheidsweg 1-5, Heerlen, înregistrată la Camera de Comerţ olandeză cu numărul 14027868. ICL SF are responsabilitate exclusivă asupra site-ului şi asupra conţinutului său.

Utilizarea www.icl-sf.com (inclusiv a conţinutului şi a oricăror alte servicii furnizate de noi în orice moment) de către dvs. face obiectul următorilor Termeni de utilizare, pe care se consideră că îi acceptaţi prin accesarea şi/sau înregistrarea pe site-ul ICL.

Drepturi asupra conţinutului
Dreptul de autor şi toate celelalte drepturi asupra materialului de pe www.icl-sf.com aparţin companiei ICL SF sau sunt incluse cu permisiunea deţinătorului drepturilor respective.

Ca vizitator al www.icl-sf.com, puteţi naviga liber pe site, însă aveţi dreptul de a accesa, descărca sau utiliza numai un singur exemplar din www.icl-sf.com sau orice informaţii cuprinse în www.icl-sf.com („Materialul”), inclusiv orice text, imagini şi denumiri care apar pe acest site, în scopuri de consultare privată. Nu aveţi dreptul de a distribui, modifica, transmite, reutiliza, republica sau utiliza Materialul în scopuri comerciale sau necomerciale fără permisiunea scrisă a companiei ICL SF. Nu vi se acordă sau conferă licenţă sau drepturi asupra Materialului sau orice alt drept de autor sau de proprietate intelectuală aparţinândICL SF sau oricărei alte părţi.

Cu excepţia cazului în care vă oferim permisiunea scrisă şi expresă, nu aveţi dreptul de a decompila, decodifica, dezasambla, închiria, închiria, da în leasing, împrumuta, sublicenţia sau crea opere derivate ale www.icl-sf.com, inclusiv orice informaţii şi software puse la dispoziţie prin www.icl-sf.com

Pe baza acestor Termeni de utilizare, nu aveţi dreptul de a copia, salva, descărca, modifica, reproduce, republica, distribui, transmite sau utiliza în niciun scop, comercial sau necomercial, www.icl-sf.com sau orice informaţii cuprinse în www.icl-sf.com, decât în măsura necesară pentru ca dvs. să puteţi afişa, utiliza şi naviga pe www.icl-sf.com

Declinarea garanţiilor, informaţiilor, disponibilităţii şi linkurilor către alte site-uri
Deşii cl-sf ia toate măsurile posibile pentru a asigura acurateţea şi integralitatea Materialului, o parte din acesta este furnizat către ICL de terţi. ICL nu poate verifica şi nu poartă răspunderea asupra acurateţei sau integralităţii sale. ICL îşi rezervă dreptul de a opera modificări, corecţii şi/sau îmbunătăţiri asupra Materialului şi asupra produselor şi/sau serviciilor descrise în respectivul Material oricând, fără înştiinţare.

Luaţi la cunoştinţă şi consimţiţi că nu avem răspunderea asupra serviciilor sau informaţiilor furnizate pe www.icl-sf.com sau asupra disponibilităţii oricăror altor site-uri sau materiale accesate prin www.icl-sf.com

De asemenea, nu susţinem şi nu avem răspunderea legală sau de altă natură asupra conţinutului, reclamelor, tranzacţiilor, produselor sau serviciilor de orice fel disponibile de la astfel de terţi sau de la alte site-uri sau alte materiale accesate prin www.√.com

Nu avem răspunderea legală sau de altă natură nici asupra oricăror daune, pierderi sau infracţiuni provocate sau pretins provocate de către sau în legătură cu utilizarea sau recurgerea la orice conţinut, reclame, produse sau servicii disponibile de la terţi sau disponibile pe sau de la astfel de site-uri sau alte materiale.

Orice relaţii dintre dvs. şi orice terţ accesat pe sau prin www.icl-sf.com, inclusiv plata şi livrarea produselor, serviciilor şi orice alţi termeni, condiţii, garanţii sau declaraţii, asociate cu astfel de relaţii, se desfăşoară exclusiv între dvs. şi terţul respectiv.

Prin prezenta, consimţiţi să exoneraţi ICL de orice pierdere sau daune de orice tip survenite în urma unor astfel de situaţii sau să ne implicaţi în orice litigiu între dvs. şi terţii.

Site-ul www.icl-sf.com este furnizat „ca atare”, fără nicio garanţie de niciun tip. ICL nu oferă garanţii privind integralitatea sau acurateţea informaţiilor de pe acest site sau posibilele lor utilizări. Prin urmare, informaţiile trebuie să fie evaluate cu atenţie de către vizitatorii site-ului. Nici ICL, nici orice altă companie afiliată şi nicio altă parte implicată în crearea, producerea sau livrarea acestui site către dvs. nu vor fi responsabile de daune directe, conexe, secundare, indirecte sau punitive ce decurg din accesul la, utilizarea sau incapacitatea de a utiliza acest site sau orice erori sau omisiuni din conţinutul site-ului.

Suspendarea accesului la www.icl-sf.com
ICL SF îşi rezervă dreptul de a:

(i) refuza sau suspenda accesul dvs. la www.icl-sf.com sau la orice parte din www.icl-sf.com, înştiinţându-vă sau nu, dacă utilizarea www.icl-sf.com de către dvs. este considerată de către noi a fi abuzivă, excesivă sau contrară intereselor altor utilizatori ai www.icl-sf.com sau dacă se consideră că încalcă aceşti Termeni de utilizare, stabilirea acestor situaţii fiind la latitudinea ICL; şi

(ii) de a elimina orice conţinut sau material încărcat pe www.icl-sf.com de către dvs. cu sau fără înştiinţare.

În plus, ne rezervăm dreptul de a suspenda, restricţiona sau închide accesul la www.icl-sf.com din orice motiv, oricând şi oricui.

Limitarea răspunderii
Excludem, în măsura maximă permisă de legislaţia aplicabilă, şi cu excepţia deceselor sau rănirilor ce decurg din neglijenţa noastră: întreaga răspundere asupra oricăror revendicări, pierderi, cereri şi daune ce decurg direct sau indirect din, sau sunt în orice mod legate de (utilizarea) www.icl-sf.com şi/sau orice produse/servicii oferite prin www.icl-sf.com din când în când.

Această excludere se va aplica în orice privinţă, fără limitare, asupra oricăror întreruperi în furnizarea serviciului, pierderi de profit, pierderi de contracte sau oportunităţi comerciale, pierderi de date sau orice alte daune secundare, conexe, speciale sau punitive, ce decurg din site-ul www.icl-sf.com, chiar şi dacă am fost înştiinţaţi privind posibilitatea unor astfel de daune, indiferent dacă presupun răspundere contractuală, delictuală, legală sau de alt tip.

Promoţii şi concursuri
ICL poate pune periodic la dispoziţie concursuri, promoţii sau alte oferte pe site-ul www.icl-sf.com. Fiecare ofertă de acest tip va face obiectul propriilor săi termeni şi restricţii exprese şi este posibil să nu fie disponibilă în toate regiunile.

Obligaţiile dvs. faţă de noi
Consimţiţi să utilizaţi www.icl-sf.com numai într-un mod rezonabil, care respectă aceşti Termeni de utilizare şi/sau orice termeni de utilizare suplimentari aplicaţi periodic şi într-un mod care să asigure conformitatea cu legile şi regulamentele aplicabile (inclusiv, însă fără limitare la, legislaţia din regiunea dvs.).

Mai mult, nu veţi utiliza www.icl-sf.com (sau orice porţiune din acesta) pentru a transmite sau publica materiale defăimătoare, ofensatoare, obscene sau cu caracter ameninţător sau care ar putea, în opinia noastră, să provoace nemulţumiri, inconveniente sau anxietate oricăror persoane, sau care să conţină viruşi sau alte practici de programare computerizată care ar putea dăuna sau perturba funcţionarea www.icl-sf.com şi/sau a serviciilor furnizate de site-ul www.icl-sf.com.

Consimţiţi să nu utilizaţi www.icl-sf.com în moduri care ar putea duce la întreruperea, deteriorarea, reducerea eficienţei sau afectarea în orice mod, integral sau parţial, a www.icl-sf.com

În măsura în care utilizarea de către dvs. sau utilizarea de către orice persoană posibil autorizată de dvs. sau asupra căreia aveţi răspunderea (de exemplu, ca angajator) provoacă pierderi sau daune nouă sau oricărei alte persoane, consimţiţi să ne oferiţi compensaţii imediat, la cerere, în raport cu orice astfel de pierderi sau daune ce ne pot fi atribuite, inclusiv în cazurile în care pot apărea cheltuieli juridice, administrative sau tehnice dintr-o astfel de utilizare.

Contribuţiile dvs.
De fiecare dată când trimiteţi materiale către www.icl-sf.com (inclusiv, însă fără limitare la: orice texte, elemente grafice, video sau audio) îi acordaţi ICL, pe toată durata de protejare a Proprietăţii intelectuale (dacă este cazul), dreptul cu scutire de redevenţe, neexclusiv, sublicenţiat de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, crea opere derivate, distribui, reprezenta artistic, reda şi exercita toate drepturile de autor şi publicare pentru orice astfel de operă pe întregul glob şi/sau de a o încorpora în alte opere pe orice suport media.

Dacă nu doriţi să acordaţi aceste drepturi către ICL, nu vă trimiteţi contribuţiile către site-ul www.icl-sf.com.

Prin trimiterea contribuţiei dvs. către site:

(i) garantaţi şi că respectiva contribuţie este opera dvs. originală;

(ii) sunteţi şi de acord să oferiţi compensaţii către ICL pentru toate cheltuielile juridice, daunele şi alte costuri care ar putea fi suportate de ICL în urma încălcării de către dvs. a garanţiei de mai sus; şi

(iii) În măsura permisă de legislaţia aplicabilă, consimţiţi şi să renunţaţi la posibilele drepturi morale asupra contribuţiei, în toate scopurile prevăzute aici.

În cazul în care există conflicte între aceşti Termeni şi Condiţii şi termenii specifici ce apar în alte porţiuni ale www.icl-sf.com în privinţa unui material anume, termenii specifici au întâietate.

Generalităţi
ICL poate revizui oricând aceşti Termeni de utilizare prin actualizarea acestei publicaţii. Aveţi obligaţia legală de a respecta aceste revizuiri; prin urmare, trebuie să vizitaţi periodic această pagină pentru a consulta Termenii de utilizare curenţi pe care vă obligaţi să-i respectaţi.

Dacă se constată că oricare dintre aceşti Termeni şi Condiţii sunt ilegali, nuli sau neaplicabili din orice motiv pe baza legislaţiei din orice stat sau ţară în care trebuie să fie în vigoare, atunci, în măsura în care un astfel de Termen sau Condiţie este ilegal, nul sau neaplicabil, va fi eliminat şi şters, iar Termenii şi Condiţiile rămaşi vor rămâne în vigoare şi vor continua să fie obligatorii şi aplicabili.

Legislaţia aplicabilă
Aceşti Termeni de utilizare sunt exclusiv reglementaţi prin şi interpretaţi în conformitate cu legislaţia olandeză. Orice litigii ce decurg din aceşti Termeni de utilizare vor fi judecate la Tribunalul districtual din Amsterdam.

Ultima actualizare: martie 2014.