Depozitarea și manipularea îngrășămintelor

25 iulie 2018
 • Whastsapp

Lista de verificare a depozitului

Zona de depozitare a îngrășămintelor conține elemente nutritive concentrate care trebuie stocate și gestionate corespunzător. Riscurile din zonele de depozitare includ pierderea de nutrienți datorate recipientelor rupte, deteriorate sau care prezintă scurgeri; utilizarea iresponsabilă; acumularea produselor expirate care duc la stocarea unor cantități excesive de îngrășământ, crescând în mod inutil nivelul de risc; și arderea compușilor oxidanți din îngrășăminte (de exemplu nitrați) cauzată de un incendiu sau de un alt dezastru. Îngrășămintele pot provoca daune dacă ajung în apele de suprafață sau în apele subterane.

Lista de verificare: Depozitarea îngrășămintelor

 1. Utilizați o clădire sau o zonă dedicată depozitării îngrășămintelor. Această clădire ar trebui să fie separată de birouri, apa de suprafață, clădirile învecinate și sursele de apă; separată de pesticide; și protejată de căldură și inundații. Zona de depozitare trebuie să aibă o podea impermeabilă, cu izolare secundară, departe de substraturile pentru plante și zonele aglomerate.

 2. Păstrați clădirea sau zona de depozitare închisă și clar marcată ca zonă de depozitare a îngrășămintelor. Marcajele de pe ferestrele și ușile clădirii furnizează pompierilor informații despre îngrășăminte și alte produse stocate, în timpul unui răspuns de urgență la un incendiu sau o scurgere. Extinctoarele trebuie să fie prezente și la îndemană, precum și informațiile de contact pentru situațiile de urgență.

 3. Folosiți paleți pentru a evita contactul sacilor mari sau a butoaielor cu podeaua. Rafturile pentru recipientele mai mici trebuie prevăzute cu o margine pentru a nu permite alunecarea ușoară a recipientelor. Rafturile din oțel sunt mai ușor de curățat decât cele din lemn, în cazul unor scurgeri de îngrășământ lichid.

 4. În zonele în care depozitați acizi, podeaua trebuie să fie impermeabilă, cu suprafețe drenaj spre un puț de neutralizare, pentru a preîntâmpina eventualele scurgeri. În această zonă trebuie să fie disponibile echipanemte de protecție adecvate.

 5. Trebuie să fie disponibile materiale pentr curășarea lichidelor (materiale absorbante) și solide (lopata, coș de gunoi, mătură și găleți).

 6. În zona de depozitare nu trebuie să existe alimente, băuturi, produse din tutun sau hrană pentru animale.

 7. Dacă intenționați să depozitați rezervoare mari cu îngrășăminte vrac, asigurați o zonă de izolare suficient de mare pentru a limita 125% din conținutul celui mai mare rezervor. Trebuie acordată o atenție deosebită soluțiilor concentrate din stoc. Pentru acestea va fi nevoie o izolare secundară.

 8. Pungile și cutiile de îngrășământ trebuie deschise cu un cuțit utilitar sau cu o foarfecă; recipientele deschise trebuie să fie resigilate și păstrate în loc uscat.

 9. Îngrășămintele trebuie depozitate în recipientele originale, cu excepția cazului în care sunt deteriorate; etichetele trebuie să fie vizibile și lizibile; nu se folosesc pentru depozitare recipiente provenite de la bauturi sau alimente.

 10. Inventarul trebuie actualizat frecvent, materialele trebuie să fie datate atunci când sunt achiziționate și eliminate atunci când sunt expirate, pe baza celor mai recente recomandări din partea autorităților de protecție a mediului.

 11. Trebuie să existe un control mecanic activ al temperaturii și să nu existe surse directe de căldură (ferestre însorite, conducte de abur, cuptoare etc.). Trebuie asigurată o ventilație adecvată.

 12. Nu depozitați niciodată îngrășăminte în casa puțului sau într-o clădire care conține un puț abandonat.

 13. Asigurați accesul rutier adecvat pentru livrări și utilizare.