Prevenirea stresului hidric cu ajutorul fertilizanților foliari

31 mai 2018
  • Whastsapp

Prevenirea stresului hidric cu ajutorul fertilizanților foliari

Stresul hidric este unul din principalii factori abiotici care afectează drastic producția din întreaga lume. Lipsa apei prezintă provocări serioase pentru supraviețuirea culturilor, deoarece afectează creșterea plantelor și reduce productivitatea.

Plantele au dezvoltat diverse mecanisme pentru a răspunde diferiților factori de stres din mediul înconjurător. Menținerea turgescenței prin acumularea de osmoprotectori, reduce rata de transpirație și închiderea stomatelor ajutând la reducerea efectelor drastice ale stresului hidric. Condițiile de secetă reduc absorbția și translocarea nutrienților; prin urmare, aplicarea foliară poate fi o abordare alternativă și eficientă pentru îmbunătățirea disponibilității nutrienților pentru plante. Folosirea îngrășămintelor foliare NPK contribuie semnificativ la creșterea producției prin creșterea biomasei plantelor.

Nutrienții aplicați foliar sunt preluați în plantă prin stomate și prin porii hidrofilici din cuticula frunzei. Scăderea concentrației de nutrienți la plantele care suferă de stres hidric poate fi explicat prin faptul că, în conditii de secetă, rata de difuzie și fluxul de substanțe nutritive care circulă din rizosferă la suprafața rădăcinii, devine lent deoarece în porii solului, apa este înlocuită cu aerul, ceea ce duce la o mai mică disponibilitate a substanțelor nutritive pentru plante.

Coeficientul de difuzie al fosforului (P)  în sol este foarte scăzut, prin urmare cantitatea de fosfor (P) din zona rădăcinilor este epuizată, iar plantele nu pot absorbi fosfor (P). Așadar, aplicarea fosforului ca îngrășământ foliar, devine din ce în ce mai importantă. În condiții de secetă , fosforul (P) contribuie la creșterea timpurie a sistemului radicular, în timp ce potasiul (K) contribuie la dezvoltarea lui. Densitatea mare a rădăcinilor joacă un rol crucial în obținerea apei din straturile adânci ale solului, în timp ce rădăcinile adânci reduc pierderea umidității din sol. Promovarea creșterii rădăcinilor ar putea duce la creșterea consumului de apă și nutrienți de către plante.

Aplicarea foliară a îngrășămintelor pe bază de NPK ajută la menținerea indicelui de toleranță la stres al materiei uscate, menținând starea de hidratare a plantelor posibilă prin ajustare osmotică. Creșterea concentrației de potasiu (K) în frunze a scăzut necesitatea pentru apă al plantelor prin menținerea turgescenței la floarea-soarelui. Folosirea azotului (N) foliar a crescut rata de fotosinteză în condiții de stres hidric la diverse plante, cum ar fi porumbul și grâul. Este bine cunoscut faptul că azotul (N ) contribuie la creșterea numărului de celule și a dimensiunii acestora și crește eficiența ratei fotosintetice a frunzelor. Scăderea ratei fotosintetice poate fi datorată închiderii stomatalor care limitează absorbția de carbon a frunzelor.

S-a arătat că potasiul (K) joacă un rol semnificativ în deschiderea și închiderea stomatelor care controlează mișcarea CO2 în plantă și a apei în aer și, prin urmare, ar avea un efect asupra conductanței stomatelor. Aplicarea potasiului (K) a îmbunătățit rata fotosintetică, rata transpirației și concentrația CO2 intercelular la cartoful ducle în condiții de stres hidric.

În condiții de secetă ușoară tratamentele cu fosfor (P) au îmbunătățit eficiența utilizării apei la grâu. Efectele încurajatoare ale fosforului (P) asupra creșterii plantelor în condiții de stres hidric i-au fost atribuite pentru a intensifica eficiența fosforului (P), conductanței stomatelor și eficienței utilizării apei.

Prin urmare, îngrășămintele foliare pe bază de NPK îmbunătățesc performanțele plantelor în condiții de stres hidric.

Agroleaf Power High P este un îngrășământ foliar, premium, obținut din cea mai pură materie primă. Această puritate permite o solubilitate completă în apă rece și asigură un răspuns rapid din partea plantelor..

Solubilitatea completă permite amestecarea ușoară în rezervor și elimină orice risc de înfundare a duzelor. În plus, Agroleaf Power High P este compatibil cu o gamă largă de produse pentru protecția plantelor.

Agroleaf Power High K este un îngrasamant foliar, premium, care previne deficiențele de potasiu și nu numai. Acest gen de deficienșă este foarte vizibilă în condiții slabe de creștere unde absorbția substanțelor nutritive la nivelul rădăcinii este dificilă. Stimulează coacerea rapidă, potentează coloritul și mărește continutul de zahăr și fermitatea fructelor.

Fiind produs din cele mai pure materiale, Agroleaf Power High K are un răspuns rapid din partea plantei. Se dizolvă rapid și complet în apă rece, îndepărtând riscul de înfundare a duzelor. Având în vedere ca este un produs foarte concentrat, este suficientă aplicarea unei cantități mici.