TERMENI ȘI CONDIȚII - CAMPANIA PROMOȚIONALĂ “Osmocote 50 de ani”

1. General

1.1 Campania promoțională este organizată de Everris International B.V. (denumită mai departe ‘ICL’), înregistrată la Nijverheidsweg 1-5, 6422 PD Heerlen, Olanda. Scopul acestei campanii este promovarea aniversării a 50 de ani de la lansarea brandului Osmocote al ICL.
1.2 În acești Termeni și Condiții, definițiile următoare se aplică:
 a. Promoție: jocul promoțional „Osmocote 50 de ani”
 b. Perioada promoțională: 1 Martie 2017 - 31 August 2017.
 c. Termenii și condițiile promoției: acești termeni și condiții.
 d. Participant: companiile, nu persoanele fizice, care participă la campania promoțională.
1.3 Acești Termeni și Condiții se aplică Campaniei Promoționale. Participarea la Campania Promoțională reprezintă acceptarea Termenilor și Condițiilor, care pot fi consultați la adresa https://icl-sf.com/ro-ro/termeni-si-conditii-osmocote-50/. ICL își rezervă dreptul de a modifica termenii și condițiile pe perioada Campaniei. Modificările vor fi comunicate la adresa menționată mai sus.
1.4 Întrebările, comentariile și plângerile care privesc Campania vor fi comunicate printr-un e-mail către [email protected]. ICL va face totul pentru a trata fiecare plângere în cel mai scurt timp posibil.

2. Participarea și Participanții

2.1 Participarea la Campanie e posibilă doar în timpul Perioadei Promoționale.
2.2 Pentru a participa la Campanie Participantul trebuie să se înregistreze pe pagina Campaniei în timpul Perioadei Promoționale. Următoarele detalii vor fi cerute:
 - numele companiei;
 - adresa companiei;
 - numele și prenumele persoanei de contact;
 - e-mailul persoanei de contact;
 - telefonul persoanei de contact.
2.3 Participanții la Campanie trebuie să fie o companii înregistrate în România. Angajații ICL și ai partenerilor ICL implicați în organizarea Campaniei nu pot participa.
2.4 Participanții se pot înscrie o singură dată în Campanie.
2.5 ICL nu percepe costuri sau altă modalitate de comunicare pentru participarea la Campanie.
2.6 ICL își rezervă dreptul de a exclude din Campanie Participanți care au oferit date incorecte, incomplete sau înșelătoare.
2.7 ICL nu este responsabilă de eșecul Participantului de a oferi un număr de telefon, o adresă de e-mail sau poștală corecte, sau pentru probleme ale rețelei, probleme hardware sau software care împiedică Participantul să ofere informațiile cerute sau pentru pierderea acestor informații.

3. Premii și Ceremonia de decernare

3.1 O tragere la sorți pentru a desemna câștigătorii Campaniei va avea loc la sfârșitul fiecărei luni(31 Martie, 30 Aprilie, 31 Mai, 30 Iunie și 31 Iulie) și la sfârșitul perioadei promoționale, dar nu mai târziu de 31 August 2017. Numele câștigătorilor vor fi alese imparțial prin intermediul unei trageri la sorți electronice, la care participă toți Participanții care s-au înscris în Campanie în Perioada Promoțională.
3.2 Valoarea totală a premiilor este de 5,000 de euro.
Următoarele trei premii vor fi acordate în fiecare lună în Perioada Promoțională pentru trei câștigători:
 - 3x 2 25kg saci de Osmocote, în valoare de 750 de euro.
Premiul cel mare acordat la finalul Perioadei Promoționale:
 - 1x dronă DJI Phantom 4 în valoare de 1,100 euro.
3.3 Premiile se acordă pe bază de participare și nu se pot transforma în bani.
3.4 ICL își rezervă dreptul de a înlocui oricare dintre premii cu premii de valoare similară în cazul în care premiul anunțat nu mai este disponibil.
3.5 În cazul în care câștigătorul refuză premiul sau nu este de acord cu Termenii și Condițiile, premiul nu va fi acordat. În acest caz ICL este îndreptățită să organizeze o nouă extragere și să desemneze un alt câștigător.
3.6 Câștigătorii vor fi anunțați prin e-mail în termen de o lună după extragere, dar în niciun caz mai târziu de 31 August 2017. Rezultatele vor fi publicate simultan la adresa https://icl-sf.com/ro-ro/osmocote-50-de-ani/.
3.7 Premiile vor fi acordate personal, în termen de două luni de la extragere, dar nu mai târziu de 30 Septembrie 2017.
3.8 Orice taxă pentru jocuri de noroc sau TVA care însoțesc premiile vor fi plătite de ICL.
3.9 Prin participarea la Campania Promoțională fiecare câștigător acceptă să coopereze în activități promoționale în legătură cu Campania Promoțională, inclusiv acordarea premiului. Câștigătorul oferă în avans ICL permisiunea de a folosi numele și fotografii sau videoclipuri ale persoanei de contact care reprezintă câștigătorul în scopuri publicitare și alte apariții media, fără compensații.

4. Date personale

4.1 Prin participarea la Campania Promoțională Participantul acceptă că datele personale vor fi colectate de ICL și folosite în contextul Campaniei. ICL tratează informațiile cu confidențialitate și nu le va dezvălui terților, exceptând contextul Campaniei Promoționale..
4.2 Disclaimer-ul ICL se aplică procesării datelor personale. Acest disclaimer poate fi consultat pe site. Prin participarea la Campania Promoțională Participantul a luat la cunoștință de procesarea informațiilor menționate anterior și de modalitățile în care acestea ar putea fi folosite.

5. Răspundere

5.1 Cu excepția situațiilor menționate de lege, ICL și/sau terți implicați nu sunt răspunzători pentru defecte vizibilie și/sau invizibile ale premiilor, inclusiv defecte cauzate de transport.

6. Legea aplicabilă

6.1 Acești Termeni și Condiții și această Campanie Promoțională se desfășoară în conformitate cu legile României. Toate disputele legate Campanie vor fi soluționate de instituțiile competente din România.